• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
دو شنبه ، ٠٢ مرداد ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: 5 ساعت و 46 دقيقه پیش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع1 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› 7 دوره آموزش بدو استخدام
 • چهار شنبه، ١٠ مهر ١٣٩٢،
 • پارسي
› دوره هاي عمومي نظام جديد كاركنان
 • دو شنبه ، ٠١ آبان ١٣٩١،
 • پارسي
› دوره‌هاي عمومي مشترك بين كليه سطوح
 • چهار شنبه، ١٣ مهر ١٣٩٠،
 • پارسي
› دوره پدافند غير عامل
 • شنبه ، ٣٠ بهمن ١٣٨٩،
 • پارسي
› دوره مديريت آمار در سازمان
 • سه شنبه ، ١٩ بهمن ١٣٨٩،
 • پارسي
› دوره‌هاي جديد غير فني
 • یکشنبه ، ١٧ بهمن ١٣٨٩،
 • پارسي
› عناوين دوره‌هاي توجيهي
 • دو شنبه ، ١١ بهمن ١٣٨٩،
 • پارسي
› عناوين دوره‌هاي عمومي
 • دو شنبه ، ١١ بهمن ١٣٨٩،
 • پارسي
› دوره‌هاي بخش شغلي 10000 و 30000
 • چهار شنبه، ٢٢ دی ١٣٨٩،
 • پارسي
› دوره تكميلي بهبود مديريت
 • یکشنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٨٩،
 • پارسي
› دوره‌هاي توجيهي
 • چهار شنبه، ٢٧ مرداد ١٣٨٩،
› دوره‌هاي عمومي
 • چهار شنبه، ٢٧ مرداد ١٣٨٩،
› دوره ‌هاي بخش شغلي 20000 و 40000
 • چهار شنبه، ٢٧ مرداد ١٣٨٩،
 • پارسي
› دوره هدفمند كردن يارانه‌ها
 • چهار شنبه، ٢٧ مرداد ١٣٨٩،
› آشنايي با اصلاح الگوي مصرف
 • چهار شنبه، ٢٧ مرداد ١٣٨٩،
› دوره هاي بخش شغلي فناوري اطلاعات
 • چهار شنبه، ٢٧ مرداد ١٣٨٩،