صفحه 1 از 94

-

-
یکشنبه ، ٢٨ بهمن ١٣٩٧، ادامه

-

-

-

-

-

-

ارائه يك راهكار جديد در جهت ارتقا سيستم اتوماسيون پست هاي توزيع با مد نظر قرار دادن معيار افزايش قابليت اطمينان

سيستم هاي اتوماسيوندر حوزه صنعت برق و به طور خاص در سطح توزيع به صورت چشمگيري مورد توجه قرار گرفته است.در اين بين اهميت مدرن سازي اتوماسيون پست هاي توزيع به عنوان ...
سه شنبه ، ١٦ بهمن ١٣٩٧، ادامه

برنامه ريزي فني و اقتصادي جهت افزايش طول عمر ترانس هاي توزيع با در نظر گرفتن مديريت دارايي به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه در يكي از فيدرهاي تحت پوشش شركت توزيع نيروي استان فارس

امروزه با توجه به محدوديت هاي مالي و اقتصادي و
توسعه بهينه شبکه هاي توزيع در کنار بهره برداري حداکثري از ظرفيت
هاي موجود شبکه با رويکرد مديريت داراي و صيانت از اموال ...
سه شنبه ، ١٦ بهمن ١٣٩٧، ادامه

افزوه ضد فيشينگ براي مرورگرها

فيشينگ، يکي از روشهايي است که مجرمان سايبري با استفاده از آن، اقدام به کلاهبرداري و سرقت مي کنند. در اين روش، هکر يک صفحه جعلي (مانند صفحه پرداخت) ايجاد مي کند که بسيار ...

مستحكم سازي شبكه هاي توزيع برق در مقابل حوادث طبيعي با استفاده از الگوريتم نسبي تاثير و سيستم اطلاعات مكاني

به دليل تغييرات اقليمي پيش بيني ميشود که در آينده نزديک تعداد و شدت حوادث غيرمترقبه از جمله ريزگردها،
کولاک، سيل و طوفان افزايش يابد. بروز پديده ريزگردها در غرب و ...
سه شنبه ، ١١ دی ١٣٩٧، ادامه

توصيه‌هاي حفاظتي در رابطه با همسايگان

يکي از روش‌هاي ساده و بسيار خوب براي افزايش امنيت، برقراري روابط حسنه با همسايگان است. اغلب گفته مي‌شود حصار خوب همسايگان خوب مي‌سازد، ولي اين شامل همه حقايق نيست؛ ...

Service Quality Regulation in Electricity Distribution

-
چهار شنبه، ٠٥ دی ١٣٩٧، ادامه

Power Distribution

-
چهار شنبه، ٠٥ دی ١٣٩٧، ادامه

Reliability Evaluation of Power Systems

-
چهار شنبه، ٠٥ دی ١٣٩٧، ادامه

دستگاه تست سرچراغ گازي

-
چهار شنبه، ٠٥ دی ١٣٩٧، ادامه
صفحه 1 از 94