صفحه 1 از 89

آموزش اصول ايمني زلزله

-
دو شنبه ، ٢٥ دی ١٣٩٦، ادامه

تكميل بانك اطلاعاتي

-
دو شنبه ، ٢٥ دی ١٣٩٦، ادامه

شهيد گرامي غلامرضا صالحي

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي اصفهان

شهيد گرامي محمد علي ناجي

شهيد گرامي نيروگاه شهيد محمد منتظري

شهيد گرامي محمد نصر اصفهاني

شهيد گرامي نيروگاه شهيد محمد منتظري

شهيد گرامي عبدالامير فاتيان سوداني

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي اصفهان

شهيد گرامي حسين بلالي

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي اصفهان

شهيد گرامي اكبر تاجمير رياحي

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي اصفهان

شهيد گرامي احمد رستگاري

شهيد گرامي نيروگاه شهيد محمد منتظري

شهيد گرامي محمد كشاورزي

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي اصفهان

شهيد گرامي منوچهر استكي

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي اصفهان

توصيه هاي حفاظتي و امنيتي در سفرهاي خارجي

سفر به خارج از کشور براي افرادي که به طور مکرر سفر مي کنند ممکن است چندان مشکل ساز نباشد، چرا که آنان با مشکلات و مسايل اين قبيل سفرها نسبتا آشنا هستند. ليکن افرادي که ...

توصيه هاي حفاظتي در استفاده از رايانه و اينترنت

آيا مي دانيد در هنگام استفاده از رايانه و اينترنت چه خطراتي شما را تهديد مي نمايند؟ به همين منظور در اين بخش تعدادي از راهنمايي هاي کليدي در هنگام استفاده از رايانه ...

توصيه هاي حفاظتي در در استفاده از تلفن

در اين بخش سعي داريم بايدها و نبايدهاي استفاده از تلفن را يادآوري نماييم. هرگز از تلفن هاي بي سيم در ارتباطات مهم تلفني استفاده نکنيد. هرگز از تلفن همراه افراد ناشناس ...

توصيه هاي عمومي

حراست به عنوان چشم بيدار سازمان، با توجه به اشراف اطلاعاتي که به مجموعه دارد مي تواند مشاور خوبي محسوب شود. البته بسيار روشن است که مسئولين حراست زماني مي توانند در ...

نكته هاي امنيتي شبكه هاي اجتماعي

رعايت نکات امنيتي در شبکه هاي اجتماعي به ما کمک مي کند تا حد زيادي از خطرات فضاي مجازي در امان بمانيم. در اين مقاله سعي داريم تعدادي نکات حياتي را به شما يادآوري ...

توصيه هاي حراستي

محل کار هر کارمند در اداره خانه دوم او محسوب مي شود. آرزوي ما اين است که در اين خانه براي شما هيچ مشکلي رخ ندهد. اما همانطور که مي دانيد بسياري از ناکامي ها به عدم رعايت ...
صفحه 1 از 89