صفحه 1 از 99

تست

-
شنبه ، ١٩ مرداد ١٣٩٨، ادامه

ارايه مدلي جديد با هدف يكپارچه سازي سيستم هاي نرم افزاري سازمان ها با استفاده از معماري گذرگاه سرويس سازماني (ESB)

«شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي» محمودي فراهاني, سعيد و عباس کريمي، 1396، ارايه مدلي جديد با هدف يکپارچه سازي سيستم هاي نرم افزاري سازمان ها با استفاده از معماري ...
یکشنبه ، ٠٦ مرداد ١٣٩٨، ادامه

ارايه مدلي جديد به منظور استقرار سامانه GIS مبتني بر معماري گذرگاه سرويس سازماني - (ESB) مطالعه موردي شركت هاي توزيع برق

«شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي» محمودي فراهاني, سعيد و عباس کريمي، 1396، ارايه مدلي جديد به منظور استقرار سامانه GIS مبتني بر معماري گذرگاه سرويس سازماني - (ESB) مطالعه ...
یکشنبه ، ٠٦ مرداد ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال - شماره 23

-
یکشنبه ، ٠٦ مرداد ١٣٩٨، ادامه

ليست مقالات پذيرفته شده در بيست و چهارمين كنفرانس شبكه هاي توزيع

مورخ 29و30 خردادماه -سال 98
سه شنبه ، ٠١ مرداد ١٣٩٨، ادامه

مسئوليت فردي در حفاظت از اسناد و اطلاعات

مسئوليت جز جدايي ناپذير آگاهي است، لذا هر يک از کارکنان که در مسير شغلي خويش به اطلاعات دسترسي دارند موظف به حراست از آن نيز مي باشد. اين مسئوليت بصورت اقدام فردي قابل ...
سه شنبه ، ٠١ مرداد ١٣٩٨، ادامه

راهكار مجازي سازي شبكه

-
یکشنبه ، ٣٠ تیر ١٣٩٨، ادامه
صفحه 1 از 99