صفحه 1 از 87

شهيد گرامي غلامحسين دستاران

شهيد گرامي شرکت برق کاشان
چهار شنبه، ٢٦ مهر ١٣٩٦، ادامه

شهيد گرامي قاسم براتي

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي اصفهان
چهار شنبه، ٢٦ مهر ١٣٩٦، ادامه

شهيد گرامي محمد بيات ريزي

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي اصفهان
چهار شنبه، ٢٦ مهر ١٣٩٦، ادامه

ارائة مدل مديريت تغيير در برون سپاري خدمات فناوري اطلاعات: رويكرد ساختاري تفسيري

چکيده مقاله: تصميم درباره برون‎سپاري يکي از کليدي‎ترين تصميم‎ها در حوزه فناوري اطلاعات است که مي‎تواند به موفقيت مديريت سرمايه گذاري‎هاي اين حوزه بينجامد. ...
سه شنبه ، ٢٥ مهر ١٣٩٦، ادامه

فرم ارزيابي مولد

-
دو شنبه ، ٢٤ مهر ١٣٩٦، ادامه

تست

-
چهار شنبه، ١٩ مهر ١٣٩٦، ادامه

شهيد گرامي حسن لاچيناني

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي اصفهان

شهيد گرامي حسن كشاورز شهاب آبادي

شهيد گرامي نيروگاه اصفهان

شهيد گرامي غلامرضا قنبري شتردار

شهيد گرامي شرکت برق اروميه ( باکري )

شهيد گرامي رحمت قاسم زاده نقده اي

شهيد گرامي شرکت برق نقده

شهيد گرامي بهرام عزيزوند

شهيد گرامي شرکت برق مياندوآب

شهيد گرامي علي عمرزاده

شهيد گرامي شرکت برق سردشت

شهيد گرامي محرم سلطاني

شهيد گرامي شرکت برق سردشت

شهيد گرامي عبداله زحمتكش

شهيد گرامي شرکت برق سردشت

شهيد گرامي عبداله زحمتكش

شهيد گرامي شرکت برق سردشت

شهيد گرامي حسين رخشاء

شهيد گرامي شرکت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي
چهار شنبه، ١٢ مهر ١٣٩٦، ادامه

شهيد گرامي محمد عرب ابراهيم نيا

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي آذربايجان
چهار شنبه، ١٢ مهر ١٣٩٦، ادامه

شهيد گرامي غلامحسين خاكزاد

شهيد گرامي شرکت برق خوي
چهار شنبه، ١٢ مهر ١٣٩٦، ادامه

شهيد گرامي احمد قهرمان زاده

شهيد گرامي برق مياندوآب
چهار شنبه، ١٢ مهر ١٣٩٦، ادامه
صفحه 1 از 87