صفحه 1 از 94

ليست نيروگاههاي داراي قرارداد

-
چهار شنبه، ١٤ آذر ١٣٩٧، ادامه

ليست نيروگاههاي بهره برداري شده

-
چهار شنبه، ١٤ آذر ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي محمد ساقي

شهيد معزز نيروگاه شريعتي مشهد
دو شنبه ، ١٤ آبان ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي كاظم حسينيان چاهك

شهيد معزز نيروگاه مشهد
دو شنبه ، ١٤ آبان ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي محمدحسن مشكاني

شهيد معزز نيروگاه مشهد
دو شنبه ، ١٤ آبان ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي محمود اميرخاني

شهيد معزز نيروگاه مشهد
دو شنبه ، ١٤ آبان ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي سيد مرتضي محمدنيا

شهيد معزز نيروگاه مشهد
دو شنبه ، ١٤ آبان ١٣٩٧، ادامه

توصيه هاي حفاظتي درخصوص اقلام پستي

1-هرگز اقلام پستي و نامه هاي مشكوك و غيرقابل انتظار را از كسي دريافت نكنيد. اطمينان يابيد كه كاركنان دفتري نحوه برخورد با نامه­ ها يا بسته ­هاي مشكوك را مي­دانند، به ...
یکشنبه ، ١٣ آبان ١٣٩٧، ادامه

توصيه هاي حفاظتي در نگهداري اسناد و مدارك شخصي

1- هرگز نسبت به حمل وسايل و اسناد و مدارك شخصي خود از محيط زندگي و كار بي تفاوت نباشيد. 2- هرگز در محيط‏هاي متفرقه كيف اسناد و مدارك را از خود جدا نكنيد. 3- هرگز در مواقع ...
یکشنبه ، ١٣ آبان ١٣٩٧، ادامه

توصيه هاي حفاظتي درخصوص خودرو

تروريست نمي¬تواند بدون دسترسي به خودروي شما، بمب يا مواد منفجره را در آن كار بگذارد. به همين دليل اتخاذ اقدامات حفاظتي در مورد سرقت خودروي شما در جاهايي كه احتمال ...
یکشنبه ، ١٣ آبان ١٣٩٧، ادامه
صفحه 1 از 94