سايت خبري توانير   www.tavanir.org.ir

مشتركان بزرگ مي توانند برق مورد نياز خود را از بورس انرژي خريداري كنند


از اين پس با توجه به شفاف بودن مبادلات بازار بورس و تامين منابع مالي خريد و فروش بدون اينكه خريدار و فروشنده يكديگر را بشناسند، معاملات خود را به صورت روزانه انجام مي دهند.

1392-03-11 - 09:01 تعداد بازديد : 469 کد خبر : 69223

معاون بازار شركت مديريت شبكه برق ايران در گردهمايي مشتركين برق اصفهان تصريح كرد:مشتركان از اين پس مي توانند به صورت مستقيم، برق مورد نياز خود را از بورس انرژي خريداري كنند.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق منطقه اي اصفهان، مهندس رياحي درگردهمايي مشتركان برق اصفهان كه با حضور صنايع مشترك برق منطقه اي اصفهان برگزار شده بود، در تشريح سياستهاي بازار برق و بورس انرژي گفت : از زماني كه برنامه اصل 44 قانون اساسي مبني بر توليد برق توسط بخش خصوصي ابلاغ و الزام واگذاري نيروگاهها و شركتهاي توزيع به بخش خصوصي ابلاغ شد، تفكر ايجاد يك مركز خريد و فروش برق به وجود آمد.
معاون بازار شركت مديريت شبكه برق ايران ادامه داد: با شروع كار خصوصي سازي، بخشي از نيروگاهها واگذار و مقرر شد شركتهاي توزيع نيز به مرور واگذار شوند.
رياحي گفت: ازسال 82 بازاري جهت فروش برق به مشتركان ايجاد شد تا از اين طريق زير ساختهاي لازم بعد از خصوصي سازي توليد و توزيع در خريد و فروش برق به وجود آيد.
وي اذعان داشت: بورس انرژي كار خود را به صورت رسمي ازاسفند ماه گذشته شروع كرده است ودرحال حاضر شاهد خريد و فروش هر روزه انرژي در اين بازار كشور هستيم.
رياحي ادامه داد:با توجه به راه اندازي بورس انرژي و با ابلاغ دستور العملي در آينده نزديك، مشتركان نيز مي توانند به طور مستقيم برق را از از بورس خريداري كنند.
در ادامه مهندس باقري مدير توسعه بازار برق شركت مديريت شبكه برق ايران نيز با برشمردن مزاياي راه اندازي بورس انرژي گفت: از اين پس با توجه به شفاف بودن مبادلات بازار بورس و تامين منابع مالي خريد و فروش بدون اينكه خريدار و فروشنده يكديگر را بشناسند، معاملات خود را به صورت روزانه انجام مي دهند.
باقري با اشاره به اينكه بيشترين سرمايه گذاري در سهم حقيقي شركت بورس و انرژي از استان اصفهان بوده اضافه كرد: با تاكيدبر بند 11برنامه برق و انرژي وزارت نيرو مبني بر افزايش سهم معاملات برق در بورس به ميزان حداقل 50 درصد، توجه به اين سمت معطوف شده است.


کد خبر : 69223