وزير نيرو

برنامه هاي سال 1400 پويش #هرهفته_الف_ب_ايران تا پايان فروردين ماه ابلاغ مي شود/ توسعه يافتگي بخش برق مي تواند جلودار نهضت اصلاح ادبيات سيستم اجرايي كشور شود

وزير نيرو گفت: برنامه سال 1400 پويش #هرهفته_الف_ب_ايران حداكثر تا پايان فروردين ماه ابلاغ خواهد شد و به طور خاص طرح هاي معيني در بخش هاي مختلف تامين و توزيع آب و برق و جمع آوري و تصفيه فاضلاب تا پايان فعاليت دولت دوازدهم و تا پايان سال به صورت هفتگي به مدار بهره برداري خواهند آمد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، «رضا اردكانيان» روز سه شنبه در آئين افتتاح پروژه هاي توزيع نيروي برق سراسر كشور با اشاره به تداوم پويش #هرهفته_الف_ب_ايران اظهار داشت: ايستگاه و هفته نخست پويش در بخش توزيع صنعت برق است و مراسم رسمي افتتاح طرح هاي متعددي در سراسر كشور برگزار شده كه در طول نيمه دوم سال 98 طرح ها به مرور به مدار بهره برداري آمدند؛  8 هزار كيلومتر تبديل سيم هاي مسي به كابل هاي خودنگهدار، حدود 9 هزار كيلومتر مدارهاي انتقال و توزيع برق كه به تازگي احداث شده، حدود 11 هزار دستگاه ترانسفورماتور توزيع و برق رساني به 600 هزار مشترك جديد در كنار انبوهي از طرح هاي ساز و كاري كه مجموعه اين طرح ها سرمايه گذاري افزون بر دو هزار و 613 ميليارد تومان را به خود اختصاص داده اند.

وي با تقدير از تمام همكاران صنعت آب و برق افزود: انبوهي از دستگاه هاي اجرايي و ستادي در داخل سازمان دولت و خارج از آن، در عرصه رسانه ها، بيرون از قوه مجريه و ديگر قوا در مجموعه هاي مردم نهاد و خود مردم پشتيباني كرده و مي كنند و با حمايت ها و انگيزه هايي كه از طريق آنها تدارك مي شود اين توفيق را پيدا مي كنيم كه به وظايف خود عمل كرده، از اين بابت از طرف تمام همكاران از اين مجموعه وسيع كه بويژه در دوران جنگ اقتصادي، ما را مدد دادند تا به طور نسبي شرمنده مردم نباشيم سپاسگزاري مي كنم.
اردكانيان گفت: امسال سال توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها از سوي مقام معظم رهبري نامگذاري شده است. نامگذاري سال يك موضوع اتفاقي نيست و چه بسا در مجال هاي متعددي در طول سال، فكر و تدارك مي شود كه نامگذاري سال بعد چه باشد و اين عنوان يك كپسولي است كه بايد و به درستي در عرصه هاي مختلف بازگشايي شده و مناسب با عرصه فعاليت، اين نامگذاري وسيله اي براي پيشبرد كارها قرار گيرد؛ در نهايت با سرافرازي نقش و سهم هر سازمان، مجموعه و فرد در تحقق اين عنوان كه شعاري

کد خبر : 96852
تاریخ : سه شنبه ، ١٧ فروردین ١٤٠٠ ١٦:٠٤
تعداد بازديد : ٦٥
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور