فراخوان انتخاب مديرعامل توزيع نيروي برق البرز منتشر شد

شركت توانير در راستاي راهبرد شايسته گزيني وزارت نيرو در دولت دوازدهم و ايجاد فرصت هاي برابر براي همه افراد واجد شرايط عمومي و تخصصي خدمت گزاري، فراخوان انتخاب مديرعامل شركت توزيع نيروي برق البرز را منتشر كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، پيش از اين دكتر بهنام بيات به دلايل شخصي استعفاي خود را از مديرعاملي توزيع نيروي  برق البرز اعلام كرده بود و در پي قبول اين استعفا، فراخوان انتخاب مديرعامل توزيع نيروي برق استان البرز از سوي شركت توانير منتشر شد.
در اين فراخوان در خصوص مسئوليت ها و وظايف  مديرعامل شركت توزيع نيروي برق البرز آمده است :

 • اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي
 • تهيه، تنظيم و پيشنهاد خط مشي، برنامه عملياتي، بودجه سالانه و تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره
 • تهيه و تنظيم صورت هاي مالي سالانه شركت و ارائه آن به هيئت مديره
 • تهيه و تنظيم آئين نامه هاي موردنياز شركت (از جمله آئين نامه هاي مالي، معاملاتي، اموال و استخدامي) و يا پيشنهاد اصلاح آنها و ارائه آن به هيئت مديره
 • تعيين روش هاي اجرايي در چارچوب مقررات و آئين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذيربط
 • اداره امور فني، مالي و اداري و استخدامي شركت
 • اجراي آئين نامه ها و دستورالعمل هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در حدود قوانين و مقررات مربوطه
 • اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناي آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيئت مديره است.
 • ارائه گزارش هاي مورد نياز هيئت مديره از وضعيت شركت و تصميمات و اقدامات خود، معاونين و ساير مديران شركت
 • عزل و نصب كاركنان شركت، تعيين حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع و تنبيه آنها بر اساس مقررات و آئين نامه هاي مصوب
 • تهيه گزارش قيمت تمام شده برق و انجام پيگيري هاي لازم جهت تعيين قيمت برق بر اساس قواعد اقتصادي و درج مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تعرفه هاي مصوب در لايحه بودجه و وصول مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تعرفه هاي مصوب (بر اساس تبصره 1 و 5 ماده واحده قانون استقلال شركت هاي توزيع نيروي برق در استان ها)
 • تهيه پيش نويس تعرفه ها و ارائه جهت تصويب به مراجع ذيصلاح
 • مديريت چالش هاي مرتبط با صنعت برق و هماهنگي با مقامات سياسي، امنيتي و محلي استان
 • اجراي برنامه هاي مديريت مصرف و كاهش پيك در راستاي سياست هاي ابلاغي شركت توانير
 • هم افزائي مجموعه توان مديريتي شركت و استان و تعامل و هماهنگي با كليه سطوح مديريتي در اجراي طرح هاي توسعه و احداث، اصلاح و بهينه سازي و بهره برداري شبكه هاي توزيع نيروي برق با تمركز بر اولويت هاي ابلاغي
 • نظارت كامل بر واحدهاي زيرمجموعه و آگاهي از حسن اجراي برنامه ها، آئين نامه ها و قوانين و مقررات موضوعه بخش برق

داوطلبان مي توانند براي كسب اطلاع از شرايط احراز و وظايف مربوطه ، همچنين تكميل فرم درخواست، تا پايان روز جمعه 27 فروردين ماه 1400 به آدرس   f-bargh.moe.gov.ir مراجعه نمايند.


کد خبر : 96851
تاریخ : سه شنبه ، ١٧ فروردین ١٤٠٠ ٢٠:٥١
تعداد بازديد : ٣٧٦
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور