طي سال 99 صورت گرفت

اجراي 224 پروژه به ارزش 363 ميليارد ريال توسط امور نوسازي برق تبريز

طي سال 99، تعداد 224 پروژه به ارزش 363 ميليارد ريال توسط امور برق نوسازي شركت توزيع نيروي برق تبريز اجرا شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز، تعداد 213 فقره پروژه به ارزش 344 ميليارد ريال به بهره برداري رسيد و تعداد 11 پروژه به ارزش 19 ميليارد ريال نيز در آستانه ي تحويل تحول و مرحله ي تاييد واحد GIS قرار گرفت.
بيشترين تعداد پروژه هاي به بهره برداري رسيده ي امور نوسازي طي سال 99، به ترتيب در امور برق ائل گلي با 48 پروژه، امور برق روشنايي با 46 پروژه، امور برق باغميشه با 39 پروژه و امور برق گلستان با 35 پروژه انجام شده اند.
همچنين پروژه هاي اجرايي امور نوسازي طي اين مدت از نظر مبلغ به ترتيب شامل امور برق باغميشه و ائل گلي با بيش از 71 ميليارد ريال، امور برق گلستان با 63 ميليارد ريال و امور برق روشنايي با 58 ميليارد ريال است.

کد خبر : 96833
تاریخ : دو شنبه ، ١٦ فروردین ١٤٠٠ ١٤:٠٠
تعداد بازديد : ٤٩
فرستنده خبر : مهدي زنده رزم