كاهش 20 درصدي تلفات در برق كوار

مدير برق شهرستان كوار با استناد به اقدامات اجرايي شده در اين شهرستان، تاكيد كرد كه اهداف تبيين و تعيين شده در حوزه كاهش تلفات و اصلاح لوازم اندازه گيري، تا پايان سال 99 محقق شده است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شيراز، مهندس سيد فرهادتقوي زاده گفت: شش ماهه اول سال 98 تلفات اين مديريت ، بيش از 35 درصد اعلام شده و عدد بسيار بالايي در سطح شركت توزيع برق شيراز بود.
وي با اشاره به ترسيم اهدافي براي كاهش تلفات و ارتقاء كمي و كيفي تامين انرژي برق در سطح اين شهرستان، گفت: اقدامات اجرايي شده شامل جمع آوري برق هاي غير مجاز ، شناسايي و تعويض كنتورهاي خراب، نصب و راه اندازي كنتورهاي فهام در بخش كشاورزي و .... منجر به كاهش قابل قبول تلفات انرژي برق در شهرستان كوار شده است.
تقوي زاده گفت: يكي از اقدامات اجرايي شده كه با پيگيري حوزه ستادي و تامين اعتبارات مورد نياز محقق شد، تشكيل پنج گروه براي شناسايي و اصلاح كنتورهاي خراب و معيوب بود كه منجر به تعويض حدود 3000 دستگاه كنتور شد.
وي با يادآوري اينكه كنتورهاي خراب منجر به اشتباه در قرائت انرژي مصرفي برق يا قرائت نشدن حجم دقيق مصرف شده بود، گفت: طي سالهاي 98 و 99 در سطح شهرستان كوار حدود 750 دستگاه كنتور فهام براي مشتركان بخش كشاورزي تعويض و نصب گرديد كه علاوه بر ثبت دقيق انرژي مصرفي منجر به كاهش 20 مگاوات ساعت پيك سايي در اوج بار گرديد .
تقوي زاده گفت: براساس اهداف تعيين شده از سوي شركت توزيع نيروي برق شيراز، بايد تا پايان سال 99 عدد 12 درصد كاهش تلفات انرژي برق در شهرستان كوار محقق ميشد.
مدير برق شهرستان كوار خاطرنشان كرد: خوشبختانه و با توجه به حمايت و همراهي حوزه ستادي و تلاش گسترده همكاران در شهرستان كوار، طي 11 ماه منتهي به ابتداي اسفند سال 99 شاهد تحقق هدف پيش بيني شده 11.9 تلفات انرژي برق در شهرستان كوار بوديم.
تقوي زاده با اشاره به تعداد بالاي كنتورهاي خراب و اصلاحات مورد نياز در بخش لوازم اندازه گيري اين مديريت اضافه كرد: در شهريور ماه سال 98 درصد قرائت كنتور در شهرستان كوار 78.19 درصد بود كه در پايان بهمن ماه سال 99 اين عدد به 99.41 درصد رسيده است.
وي با بيان اينكه به استناد آمار و ارزيابيهاي انجام شده در مديريت برق شهرستان كوار درحوزه هاي كاهش تلفات انرژي برق ، درصد قرائت كنتور، پيك سايي صورت گرفته و كنترل لوازم اندازه گيري پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي صورت گرفته ، اين مهم را حاصل تلاش كُل پرسنل برق كوار و همراهي هاي صورت گرفته حوزه ستادي شركت توزيع نيروي برق شيراز دانست و از آنان قدرداني كرد.

کد خبر : 96827
تاریخ : دو شنبه ، ١٦ فروردین ١٤٠٠ ٠٨:٥٨
تعداد بازديد : ١٠٢
فرستنده خبر : سيد باقر احمدي