اجراي طرح تغذيه موقت 63 كيلوولت پست شهيد خرازي تهران

با هدف افزايش قابليت اطميان شبكه و امكان تامين برق مشتركان جديد منطقه غرب تهران، پروژه ورود و خروج خط 63كيلوولت وردآورد- سياردارو پخش - سايپا در پست 63كيلوولت شهيدخرازي، با هزينه اي بالغ بر 6 ميليارد ريال به انجام شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران، "مهدي بهروز" مجري طرح خطوط فوق توزيع؛ با اعلام اين خبر تشريح كرد: با توجه به آماده نبودن خط دائم تغذيه پست شهيد خرازي، طرح اوليه به صورت T-Off تعريف شده بود كه با وجود برخي مشكلات بهره برداري، در نهايت مطابق ابلاغ معاونت برنامه ريزي و تحقيقات، طرح ياد شده تبديل به طرح موقت ورود و خروج خط وردآورد – داروپخش – سايپا در پست شهيد خرازي شد و با وجود تغيير طرح در زمان اجراي كار به انجام رسيد.
وي در ادامه، افزايش قابليت اطمينان شبكه، امكان توسعه آينده ، افزايش قابليت مانور شبكه، امكان تغذيه پست شهيد خرازي از پست هاي وردآورد و سايپا و امكان جمع آوري و آزادسازي پست سيار داروپخش با انتقال خروجي هاي پست ياد شده به پست دائم شهيد خرازي را از جمله دستاوردها و نتايج حاصل از اجراي اين طرح عنوان كرد.

کد خبر : 96825
تاریخ : دو شنبه ، ١٦ فروردین ١٤٠٠ ٠٨:٠٤
تعداد بازديد : ٤٤
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي