دومين گردهمايي ساليانه كارگروه بهره برداري ديسپاچينگ هاي منطقه اي كشوربرگزار شد

دومين گردهمايي ساليانه كارگروه بهره برداري ديسپاچينگ هاي منطقه اي سراسر كشور با هدف هم انديشي و تصميم گيري و هماهنگي بيشتر به صورت مجازي به ميزباني ديسپاچينگ ملي صنعت برق برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي آذربايجان در اين گردهمايي، مدير ديسپاچينگ ملي و تمامي مديران ديسپاجينگ و روساي ادارات بهره برداري ديسپاچينگ هاي منطقه اي سراسر كشور حضور داشتند و هدف از اين گردهمايي، هم انديشي براي تصميم گيري و هماهنگي بيشتر ديسپاچينگ هاي منطقه اي با ديسپاچينگ ملي در حوزه فعاليت بهره برداري شبكه انتقال بوده است.
در اين گردهمايي كه مدير ديسپاچينگ و رئيس اداره بهره برداري ديسپاچينگ منطقه شمال غرب (منطقه آذربايجان) نيز حضور داشتند، چالشها و اهم موضوعات مرتبط با بهره برداري شبكه توسط هر منطقه مطرح و تصميمات لازم در اين خصوص اتخاذ شد.
به گفته  مجيد امجدي مدير ديسپاچينگ منطقه شمالغرب (منطقه آذربايجان)؛ طرح موضوع آيين نامه ايمني و مسئوليت مراكز كنترل و عدم وجود دستورالعمل اجرايي براي مراكز كنترل،  مشكلات و چالشهاي نيروي انساني متخصص در حوزه بهره برداري شبكه و ضعف ساختاري چارت هاي سازماني استاندارد مراكز كنترل منطبق بر توسعه شبكه،  مشكلات مناطق در عدم توسعه سيستم اسكاداي مناطق و نبود نرم افزارهاي پشتيباني و عدم بروزرساني دستورالعمل بهره برداري و مشكلات چالش هاي آن از جمله مواردي بود كه در اين دوره مورد بررسي قرار گرفت.

کد خبر : 96778
تاریخ : چهار شنبه، ٢٧ اسفند ١٣٩٩ ٠٨:٣٧
تعداد بازديد : ١٢٢
فرستنده خبر : بتول ميرزايي