اجراي برنامه هاي تعميرات دوره اي منظم در خطوط انتقال كردستان

معاون بهره برداري شركت برق منطقه اي غرب در تشريح فعاليت هاي گسترده بخش خطوط امور بهره برداري استان كردستان، گفت: تعميرات خطوط بر اساس يك برنامه مدون ساليانه، تعميرات اقتضايي يا اضطراري صورت مي گيرد كه شامل تعميرات الكتريكي خط، تعميرات مكانيكي دوره اي و تعميرات الكتريكي پيشگيرانه است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي غرب، مهندس "سيامك محمدي حسيني" در ابتداي اين گزارش گفت: بخش تعميرات خط در امور انتقال كردستان شامل اداره نظارت خطوط و شركت تعمير و نگهداري متشكل از 5 اكيپ اجرايي و خدمات مهندسي است كه از بخش هاي حساس و حياتي به حساب مي آيد و وظيفه آن، نظارت بر كارگروه هاي تعميراتي، بررسي چك ليست هاي بازديد و در صورت نياز، برنامه ريزي براي انجام تعميرات وكارهاي اساسي براساس آن است.
وي افزود: تعميرات خطوط بر اساس يك برنامه مدون ساليانه، تعميرات اقتضايي يا اضطراري صورت مي گيرد كه شامل تعميرات الكتريكي خط، تعميرات مكانيكي دوره اي و تعميرات الكتريكي پيشگيرانه است.
حسيني در ادامه گفت: برنامه هاي تعميرات الكتريكي در خطوط به صورت دوره اي انجام مي شود كه شامل رفع اشكالات مشاهده شده در بازديدها، تعميرات پيشگيرانه و اقدامات لازم در راستاي اجراي مصوبه هاي جلسات بررسي حوادث در خطوط استان بوده است.
وي خاطرنشان ساخت: تعميرات دوره اي الكتريكي شامل فعاليت هايي از قبيل تعويض مقره هاي آرك زده و شكسته، آچار كشي جمپر، رفع كسري اشپيل و جا به جايي دمپر است.
معاون بهره برداري برق غرب در ادامه با اشاره به تعميرات مكانيكي دوره اي گفت: انجام تعميرات مكانيكي شامل تعويض نبشي هاي دفرمه شده، رفع كسري نبشي و پيچ و مهره، دفن سيم ارت، خاكبرداري سرقالب، رنگ آميزي پيچ و مهره هاي زنگ زده است كه پس از پايان بازديد دوره اي هر خط به صورت كلي انجام و در صورت لزوم، تعميرات مكانيكي به صورت اضطراري نيز انجام مي شود.
وي افزود: انجام عمليات اصلاحي در خطوط انتقال و فوق توزيع براي جلوگيري از قطعي هاي خودكار به صورت منظم صورت مي گيرد كه شامل تعميرات الكتريكي پيشگيرانه و بازديدهاي دوره اي خطوط استان، تعميرات دوره اي الكتريكي و مكانيكي خطوط استان، دوبل كردن زنجير مقره در خطوط انتقال و فوق توزيع، اضافه كردن يك مقره به مقره هاي 120 دكل در خط نيروگاه سنندج – چمران – كرمانشاه2، نصب اسپيسر بين فازي، شستشوي مقره در خطوط 230 و 63 كيلوولت، تعويض مقره هاي قديمي با سال ساخت قبل از 2000 ميلادي در خط نيروگاه - ديواندره، ترموويژن از اتصالات الكتريكي دكل هاي كششي و اتصالات مياني است.
حسيني به تشريح اقدامات اصلاحي صورت گرفته در خطوط 63 كيلوولت استان كردستان پرداخت و اظهار داشت: نصب خار ضد پرنده، تعويض تير چوبي در خطوط قروه به ناظم آباد و قروه به بيجار، اصلاح سيستم زمين در خطوط مختلف، برگزاري كلاس آموزشي نرم افزار تخصصي PLSCADD، تعويض سيم گارد(OPGW) در اسپن 321 - 322 به صورت خط گرم در خط نيروگاه سنندج – چمران – كرمانشاه2، اصلاح فلش سيم در دو اسپن 228 - 229 و 229 - 230 در خط سنندج2 - ديواندره، عكس برداري و برداشت اطلاعات از دكل هاي خطوط انتقال و فوق توزيع استان، تحويل گيري خطوط جديد احداث شده، بازديد دوره اي به تعداد 402 اكيپ روز، تعميرات الكتريكي دوره اي همراه با تقويت ارت دكل به تعداد 296 اكيپ روز، تعميرات مكانيكي به تعداد 131 اكيپ روز، بازديد و شناسايي محل بروز حوادث خطوط به تعداد 87 اكيپ روز از ديگر اقدامات صورت گرفته در بخش خطوط امور انتقال كردستان است.
معاون بهره برداري شركت برق منطقه اي غرب در پايان گفت: به دليل پايين بودن كيفيت و مقاومت مكانيكي و در رفتن كپ از پين مقره ها در تعدادي از خطوط مختلف استان، اين مقره ها تعويض و همچنين براي جلوگيري از بروز حوادث ناشي از فضولات پرنده ها و آلودگي مقره ها، خارهاي افشان و شانه اي با طرح مناسب در خطوط انتقال و فوق توزيع نصب شد كه كاهش قطعي خطوط بر اثر در رفتگي كپ و پين و فضولات پرندگان در خطوط استان كردستان را در پي داشته است.

کد خبر : 96774
تاریخ : سه شنبه ، ٢٦ اسفند ١٣٩٩ ١١:١٧
تعداد بازديد : ١١١
فرستنده خبر : ياسين همايوني