دومين مرحله رزمايش تمريني - آمادگي بهره برداري ويژه ديسپاچينگ برگزار شد

دومين مرحله رزمايش تمريني- آمادگي مديريت شرايط اضطراري - بحران صنعت برق آذربايجان (ويژه ديسپاچينگ) با حضور و ميزباني شركت برق منطقه اي آذربايجان و شركت هاي توزيع نيروي برق چهارگانه در استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل به صورت مجازي برگزار شد.

طبه گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي آذربايجان اين مرحله از مانور كه به صورت تمريني و دور ميزي ترتيب يافت، بر اساس دستورالعمل شماره 6 ثابت بهره برداري با هدف چگونگي اقدام و اجراي روشهاي عمليات در صورت قطع ارتباط مكالماتي در امور حساس ديسپاچينگ و بهره برداري انجام گرفت.
مهندس مجيد امجدي مدير امور ديسپاچينگ و مخابرات شركت برق منطقه اي آذربايجان (شمالغرب) كه مديريت اجرايي اين مانور تمريني - آمادگي را برعهده داشت، ضمن اعلام اين مطلب، اظهار داشت: اين رزمايش تمريني - آمادگي دور ميزي، جهت مرور مفاد دستورالعمل شماره 6 بهره برداري (ويژه ديسپاچينگ) برگزار شد.
وي هدف از آن را حفظ آمادگي بهره برداران شبكه، بهره برداران نيروگاههاي منطقه و نيز اپراتورها و دست اندركاران مراكز كنترل شركت هاي توزيع، مركز كنترل منطقه و مراكز كنترل فوق توزيع استاني اعلام كرد.
مهندس امجدي با اشاره به اينكه در اين رزمايش سه ساعته كه با مشاركت موثر امور هاي انتقال نيروي برق هر سه استان تحت پوشش، شركت هاي توزيع نيروي برق منطقه( هر چهار شركت توزيع)، شركت هاي مديريت توليد برق منطقه شمالغرب، مراكز كنترل ديسپاچينگ منطقه و ديسپاچينگ فوق توزيع استاني، مجريان پدافند غير عامل، گروه تله متري و مخابرات و ... برگزار گرديد، ميزان آمادگي گروه هاي مختلف مطابق با سناريوهاي تدويني دستورالعمل شماره ? ثابت بهره برداري به صورت دورميزي تمرين شده و مورد ارزيابي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وي تصريح كرد كه در اين رزمايش، همچنين نقاط قوت و ضعف زيرساخت هاي فني و دستورالعملي و ... ، فرصت ها و تهديدات احتمالي نيز شناسايي و پيشنهادات اصلاحي و پيشگيرانه از سوي شركت كنندگان مطرح شد.
وي در پايان گفتگوي خود از كليه شركت كنندگان در اين رزمايش صميمانه قدرداني كرد.
شايان ذكر است در اين رزمايش تمريني- آمادگي ، برنامه هاي مختلف براي آمادگي بهره برداران نيروگاه ها ، ديسپاچينگ ملي و منطقه اي، شركت هاي توزيع، ديسپاچسنگ هاي فوق توزيع و پست هاي انتقال و فوق توزيع، مطرح و مورد بحث و ارزيابي قرار گرفت.

کد خبر : 96740
تاریخ : شنبه ، ٢٣ اسفند ١٣٩٩ ١٥:٢٠
تعداد بازديد : ٧٥
فرستنده خبر : بتول ميرزايي