با هدف مقابله با حوادث و بحران هاي سايبري اجرا شد

مانور امنيت سايبري در شركت برق منطقه اي تهران

به منظور بررسي ميزان فعاليت هاي پيشگيرانه جهت جلوگيري از حملات سايبري و نيز مقابله با حوادث و بحران هاي آن ، مانور امنيت سايبري در شركت برق منطقه اي تهران برگزارشد .

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران، اين مانور كه با محوريت دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات و دبيرخانه كميته امنيت فضاي مجازي شركت و هماهنگي بين دفتر فناوري اطلاعات و آمار شركت توانير ، پژوهشگاه نيرو و نيز دفاتر پدافند غير عامل و مديريت بحران ، حراست و امور محرمانه ، مهندسي و نظارت و امور ديسپاچينگ فوق توزيع اجرا شد، سناريو ها و اقدامات پيشگيرانه در حوزه هاي IT و OT مورد بحث و مطالعه قرارگرفت و با در نظر گرفتن وضعيت قرمز، چك ليست هاي مرتبط با امنيت سايبري بررسي و گزارش هاي لازم تهيه شد.
بر اساس اين گزارش، از دستاورد هاي انجام اين مانور مي توان به شناسايي نقاط ضعف و قوت عملكرد واحد هاي ذيربط در حوزه برنامه ريزي و پيش بيني تجهيزات ، فرايند ها ، دستورالعمل ها ، آموزش و آگاهي رساني در حوزه امنيت سايبري اشاره كرد .
IT ( Information Technology) : بطور كل به فناوري اطلاعات در حوزه سازماني اشاره دارد.
OT(Operational Technology) : به تكنولوژي هاي بكارگرفته شده در حوزه كنترل صنعتي اطلاق مي شود.

کد خبر : 96735
تاریخ : شنبه ، ٢٣ اسفند ١٣٩٩ ١١:٢٥
تعداد بازديد : ٧٩
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي