كاهش 6.7 درصدي مشتركان پرمصرف خانگي در كشور

مهندس رخشاني مهر سهم مشتركان شهري با 46 ميليون قبض خانگي را 20 درصد كم مصرف ،49 درصد خوش مصرف و 30 درصد پرمصرف و مشتركان روستايي 30 درصد كم مصرف ،47 درصد خوش مصرف و 23 درصد پرمصرف عنوان كرد كه در حال حاضر 4.3 درصد به مشتركان كم مصرف و 2.4 درصد به مشتركان خوش مصرف افزوده شده و 6.7 درصد از جمعيت مشتركان خانگي پرمصرف در كشور كاهش يافته كه تا پيك تابستان آينده به 10 درصد بالغ مي شود.

به گزارش پايگاه خبري توانير؛ مهندس غلامعلي رخشاني مهر در نشست بررسي آخرين وضعيت اجراي طرح برق اميد  كه  با حضور وزير نيرو و از طريق ويديو كنفرانس و برقراري ارتباط تصويري با شركتهاي توزيع برق در مركز پايش صنعت برق برگزار شد با اشاره به  تك رقمي شدن تلفات شبكه توزيع در سال 98 ،از هدفگذاري براي كاهش تلفات 9.76 درصدي به 9.2 درصد تا پايان سال جاري و پيشرفت خوب برنامه ها در اين خصوص خبر داد.

رخشاني مهر تمركز شركتهاي توزيع براي وصول 102 تا 104 درصدي مطالبات را كه بخشي از مانده مطالبات سنوات قبل را نيز شامل مي شود، مورد توجه قرارداد كه تاكنون افزايش 8 درصدي وصولي نسبت به سال گذشته را درپي داشته و 21 هزار و 500 ميليارد از 22 هزار و 300 ميليارد تومان مطالبات امسال شركتها وصول شده است.
معاون هماهنگي توزيع توانير پوشش خدمات غير حضوري برق را هم اكنون 75 درصد عنوان كرد كه در تعدادي از شركتها به صورت صد در صدي اجرا شده و با توجه به زمان باقي مانده تا استقرار كامل طرح (19 خرداد1400) پيش بيني مي شود تا پايان امسال، پوشش صد در صدي ارايه خدمات غير حضوري برق به مردم محقق شود.
مهندس رخشاني مهر پيشرفت طرح برق اميد و اجراي 2 برنامه 2 ماهه در اين زمينه را مطابق برنامه ريزي ذكر كرد كه طي اين مدت ،از مجموع 60 ميليون قبض برق خانگي 22.5 درصد كم مصرف ،48.9 درصد خوش مصرف و 28.5 درصد پرمصرف بودند.
وي سهم مشتركان شهري با 46 ميليون قبض خانگي را 20 درصد كم مصرف ،49 درصد خوش مصرف و 30 درصد پرمصرف و مشتركان روستايي 30 درصد كم مصرف ،47 درصد خوش مصرف و 23 درصد پرمصرف عنوان كرد كه در حال حاضر 4.3 درصد به  مشتركان كم مصرف و 2.4 درصد به مشتركان خوش مصرف افزوده شده است.

رخشاني مهر با اشاره به اين كه در اين مدت 6.7 درصد از جمعيت مشتركان خانگي پرمصرف در كشور كاهش يافته است،  خاطرنشان كرد: هدف ما كاهش 10 درصدي مشتركان پر مصرف  تا پيك تابستان امسال است.
مهندس رخشاني مهر از عزم بخش توزيع براي افزايش مشتركان كم مصرف از 8 ميليون و 400 هزار مشترك به 9 ميليون و 200 هزار مشترك تا پايان سال اول اجراي طرح خبر داد و بيشترين سهم مشتركان مشمول طرح برق اميد در هر شركت توزيع را حدود 55 درصد و مربوط به شركتهاي توزيع برق قزوين ،خوزستان و اهواز ذكر كرد كه مازندران نيز با كمتر از 10 درصد، كمترين مشتركان مشمول را به خود اختصاص داد.
وي اضافه كرد: بيشترين سهم مشتركان روستايي مشمول به استان قزوين و كمترين سهم به تهران بزرگ و مازندران اختصاص دارد و در حوزه شهري بيشترين مشترك مشمول برق اميد به ميزان 55 درصد در استان خوزستان و كمترين در استان مازندران است.

کد خبر : 96571
تاریخ : شنبه ، ٠٩ اسفند ١٣٩٩ ١٢:٠٨
تعداد بازديد : ١٢٠
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور