مديرعامل توانير

سخت ترين سال صنعت برق را سپري كرديم / منفعت 50 هزار ميليارد توماني كاهش تلفات برق كشور

مديرعامل توانير در افتتاحيه اين كنفرانس سال 99 را سخت ترين سال صنعت برق برشمرد و گفت : امسال با توجه به گرماي شديد و مداوم، شرايط كرونايي، زمستان سردي كه با كمبود سوخت نيروگاهي همراه بود و كمبود منابع مالي، سخت ترين سال صنعت برق، با سربلندي سپري شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير،  هشتمين كنفرانس منطقه اي سيرد به عنوان مهمترين رويداد علمي صنعت توزيع برق كشور، امروز دوشنبه /4 اسفند ماه/ با حضور معاون وزير نيرو در امور برق وانرژي آغاز شد.

مديرعامل توانير در افتتاحيه اين كنفرانس سال 99 را سخت ترين سال صنعت برق برشمرد و گفت : امسال با توجه به گرماي شديد و مداوم، شرايط كرونايي، زمستان سردي كه با كمبود سوخت نيروگاهي همراه بود و كمبود منابع مالي، سخت ترين سال صنعت برق، با سربلندي سپري شد.

محمد حسن متولي زاده با اشاره به رشد ميانگين 7 درصدي پيك مصرف در سال هاي گذشته، خاطرنشان كرد: با تلاش هاي صورت گرفته اين روند متوقف و رشد پيك در دوسال متوالي به يك درصد محدود شد كه همين موضوع باعث حفظ سرمايه گذاري هاي صورت گرفته، افزايش راندمان و كاهش هزينه هاي كشور شده است.
متولي زاده ياداور شد: اين اقدام باعث شد تا از سرمايه گذاري انجام شده و انرژي اوليه بيشتر استفاده كنيم.
وي همچنين به برنامه ريزي و نظم دهي به پروژه هاي صنعت برق نيز اشاره كر و گفت: اين پروژه ها در قالب پويش هر هفته الف ب ايران نظم يافت .
متولي زاده ادامه داد: در بخش پروژه هاي سازوكاري نيز، صنعت برق با راه اندازي مركز پايش، پيشتاز بود .
مديرعامل توانير از كاهش تلفات برق به عنوان يكي از مهمترين فعاليت ها و عملكردهاي صنعت برق ياد كرد و گفت: اين اقدام به تنهايي باعث كاهش بيش از 50 هزار ميليارد توماني هزينه هاي كشور شده است.
مديرعامل توانيرهمچنين ازپرسنل وهمكاران صنعت برق خواست با تمركز بر دو محور فعاليت هاي انجام شده و دستاوردهاي حاصل شده، با هدف مستندسازي فعاليت ها و نيازهاي صنعت برق كه يكي از مهمترين آنها مديريت انرژي است، دركنفرانس هاي بين المللي وعلمي حضور يابند و به تبادل تجربه بپردازند.
متولي زاده خاطرنشان كرد: به عنوان يكي از كشورهايي كه بيشترين ميزان يارانه انرژي را پرداخت مي كنيم، نيازمند پرداختن و توجه بيشتر به اين موضوع هستيم.
متولي زاده در عين حال به ظرفيت هاي در نظر گرفته شده در بودجه 1400 پرداخت و از مديران استاني خواست تا بهره گيري از پتانسيل هاي موجود، در زمينه كاهش تلفات، مديريت بار و كاهش پيك اقدام كنند.

کد خبر : 96535
تاریخ : دو شنبه ، ٠٤ اسفند ١٣٩٩ ١٢:٠٨
تعداد بازديد : ٨٤
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور