پوشش مدرن سيليكوني روي مقره هاي برق جنوب سيستان و بلوچستان نشست / پاياني بر خاموشي ناشي از ريزگردها

مدير دفتر فني انتقال شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان اظهار داشت، وجود توام شرايط شرجي و گرد و غبار در نواحي جنوب استان سبب آلودگي سطح مقره هاي تجهيزات، ايجاد قوس الكتريكي و در نتيجه خاموشي مي گرديد. از طرفي جهت رفع آلودگي با هزينه زيادي مي بايست بصورت مداوم شستشوي مقره ها صورت مي پذيرفت كه باز هم ناچار به اعمال خاموشي به مشتركين ناحيه جنوب استان مي شديم.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان:فرشته واعظي، مدير دفتر فني انتقال شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان اظهار داشت، وجود توام شرايط شرجي و گرد و غبار در نواحي جنوب استان سبب آلودگي سطح مقره هاي تجهيزات، ايجاد قوس الكتريكي و در نتيجه خاموشي مي گرديد. از طرفي جهت رفع آلودگي با هزينه زيادي مي بايست بصورت مداوم شستشوي مقره ها صورت مي پذيرفت كه باز هم ناچار به اعمال خاموشي به مشتركين ناحيه جنوب استان مي شديم.
وي افزود: پس از بررسي هاي انجام شده، اجراي پوشش سيليكوني تجهيزات به عنوان راه حل موثر انتخاب شد. اين پوشش سطح آب گريزي بر روي مقره ها ايجاد كرده كه مانع باقي ماندن آلودگي بر روي آن مي شود.
مهندس واعظي ادامه داد، در اين راستا پروژه اي با همكاري دانشگاه صنعتي اصفهان تعريف شد كه در نهايت اين پروژه به عنوان پروژه منتخب وزارت نيرو در جشنواره پژوهش و فناوري معرفي شد كه در حال حاضر از نتايج اين پروژه در كل كشور استفاده مي شود.
مدير دفتر فني انتقال اذعان داشت ماحصل اين پروژه در قالب كتاب «ساختار شيميايي و كنترل كيفيت پوشش هاي عايق سيليكوني RTV» گردآوري شد كه به عنوان كتاب برگزيده سال توسط شركت توانير انتخاب شد.
در حال حاضر كليه مقره هاي تجهيزات پست هاي انتقال و فوق توزيع ناحيه جنوب كه شامل 25 پست مي باشد، به اين پوشش سيليكوني مجهز گرديده اند.

کد خبر : 96516
تاریخ : شنبه ، ٠٢ اسفند ١٣٩٩ ١٤:٢٢
تعداد بازديد : ٥٧
فرستنده خبر : محمدعلي زاهد