همزمان با پويش چهل و يكم #هرهفته_الف_ب_ايران انجام مي شود

افتتاح پروژه هاي انتقال و توزيع برق در 4 استان

همزمان چهل و يكمين پويش #هرهفته_الف_ب_ايران كه روز سه شنبه مورخ 28 بهمن ماه جاري به صورت همزمان و متمركز برگزار خواهد شد، طرح هاي برق در حوزه هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع برق در استان هاي چهار محال بختياري، خراسان شمالي، لرستان و قزوين به بهره برداري مي رسد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، پروژه هاي افزايش ظرفيت پست 63 كيلوولت فرادنبه، پست 400 كيلوولت جهان بين و پست سيار دشتك و توسعه بي 63 كيلوولت فارسان با اعتباري بالغ بر389 ميليارد تومان، توسعه و بهينه سازي شبكه هاي توزيع و برق رساني به 4 روستا در مجموع با اعتباري بالغ بر 48 ميليارد تومان در استان چهار محال و بختياري، سه شنبه مورخ 28 بهمن ماه جاري، به بهره برداري خواهد رسيد.

همچنين در استان لرستان نيز بهره برداري از پروژه هاي افزايش ظرفيت پست پلدختر2 و پست سيار 230 كيلوولت بروجردي و خط تغذيه آن در مجموع با 26 ميليارد تومان اعتبار و برق رساني به 8 روستا با اعتباري در حدود 2.5 ميليارد تومان در حوزه طرح هاي ساخت و سازي و طرح تعويض كابل هاي فرسوده با كابل خودنگهدار با 276  ميليارد تومان اعتبار به عنوان يكي از طرح هاي سازوكاري ، آغاز خواهد شد.
خط دو مداره 63 كيلوولت در ورودي پست جهان آباد براي ورود و خروج خط دشتابي - البرز 230 در پست جهان آباد و افزايش ظرفيت ترانس هاي پست ليا 2با اعتباري بالغ بر 22.7 ميليارد تومان، از جمله طرح هايي است كه  در قالب پويش هفته چهل و يكم #هرهفته_الف_ب_ايران، در استان قزوين به بهره برداري خواهد رسيد.
خاطرنشان مي سازد در استان خراسان شمالي نيز شاهد بهره برداري از برق رساني به 6 روستا با اعتبار 3.4 ميليارد توماني خواهيم بود.
برپايه اين گزارش، علاوه بر طرح هاي حوزه برق، پروژه هاي آبي نيز در قالب پويش اين هفته به بهره برداري خواهد رسيد.


کد خبر : 96445
تاریخ : یکشنبه ، ٢٦ بهمن ١٣٩٩ ١٠:٥٠
تعداد بازديد : ٨٦
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور