سخنگوي صنعت برق تاكيد كرد

گراني برخي محصولات گلخانه اي ارتباطي به قطعي برق ندارد/ برق گلخانه ها با هماهنگي و تنها در چند ساعت محدود قطع مي شد نه 24 ساعت!

سخنگوي صنعت برق با انتقاد از برخي فرافكني ها در خصوص گراني برخي از محصولات كشاورزي قابل كشت در گلخانه ها تصريح كرد: در اوج مشكلات و محدوديت هايي كه به خاطر سوخت نيروگاه ها به وجود آمده بود، با زمان بندي قبلي و براي حداكثر چهار ساعت در روز برق گلخانه ها قطع مي شد كه اين ميزان در بسياري از مواقع حتي كمتر از اين ميزان هم بود. از طرفي از 16 بهمن هيچگونه محدوديت و يا قطعي برقي نداشته ايم و اميدوارم قيمت محصولات گلخانه اي هم اكنون كاهش يافته باشد.

به گزارش پايگاه خبري توانير،  دكتر مصطفي رجبي مشهدي با دعوت به رعايت دستور العمل هاي وزارت جهاد كشاورزي توسط گلخانه داران تاكيد كرد: براساس دستورالعمل و مقررات اجرايي گلخانه ها(نظام گلخانه اي كشور) كه در سال 1397 توسط مجري طرح توسعه گلخانه هاي كشور - دفتر امور گلخانه، گياهان زينتي و قارچ خوراكي وزارت جهاد كشاورزي تهيه و منتشر شد، به صراحت تعبيه ژنراتور يا مولد اضطراري در گلخانه ها مورد تاكيد قرار گرفته است.
رجبي مشهدي ادامه داد: در اين دستور العمل تاكيد شده است كه "تعبيه موتور ژنراتور مولد برق بعنوان تامين كننده برق اضطراري، علاوه بر تامين برق از شبكه سراسري، ضروري است. در صورت عدم اجراي اين بند، مسئوليت آن بر عهده متقاضي است."

سخنگوي صنعت برق با دعوت به رعايت دستور العمل هاي وزارت جهاد كشاورزي توسط گلخانه داران تاكيد كرد هيچگونه محدوديت و يا قطعي برق از 16 بهمن اعمال نشده است
سخنگوي صنعت برق با تاكيد  بر رعايت دستور العمل ها توسط صاحبان گلخانه ها وحتي بسياري از كارخانه ها و صنايع مستقر در شهركهاي صنعتي، تصريح كرد: آمادگي براي موارد اضطراري در هر زمينه اي ضروري است كه متاسفانه در بسياري از موارد به تامين و راه اندازي مولدهاي اضطراري توجه  نمي شود.
رجبي مشهدي برخي فرافكني ها در خصوص گراني برخي از محصولات كشاورزي قابل كشت در گلخانه ها را مردود دانست و گفت:  در اوج مشكلات و محدوديت هايي  كه به خاطر سوخت نيروگاه ها به وجود آمده بود، حداكثر براي 4 ساعت و در چند روز محدود برق گلخانه ها قطع شده كه اين ميزان در بسياري از مواقع حتي كمتر از اين ميزان هم بود.

وي با تصريح براين كه برق اين مراكز به هيچ عنوان 24 ساعته قطع نبود ، ادامه داد: برق تنها براي روشنايي محدود در شب و پمپاژ آب به مخازن اصلي ذخيره در  گلخانه ها مورد استفاده قرار مي گيرد و دماي محيط با استفاده از گاز يا سوخت مايع انجام مي شود و به همين دليل نمي توان قطعي موقتي و چندساعته برق را در گراني خيار يا هر محصول كشاورزي ديگر دخيل دانست.

برپايه اين گزارش، در مدت كمتر از سه هفته، به دليل محدوديت در تامين سوخت نيروگاه ها، مشكلاتي در توليد برق به وجود آمده بود كه خوشبختانه با همكاري مردم و صاحبان صنايع و ساير مشتركان اين مشكل هم اكنون رفع شده است.

کد خبر : 96380
تاریخ : یکشنبه ، ١٩ بهمن ١٣٩٩ ١٧:٠٨
تعداد بازديد : ١٠٧
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور