نگاهي به بيش از چهار دهه تلاش در صنعت برق

11 برابر شدن تعداد مشتركان برق در طول 42 سال

بررسي آمارهاي صنعت برق در ابتداي انقلاب و مقايسه آن با شاخص هاي ابتداي انقلاب، بيانگر 11 برابر شدن تعداد مشتركان برق كشور است. اين آمارهمچنين بيانگر آن است كه هم اكنون مشتركان تهران به تنهايي از آمار كل مشتركان برق كشور در ابتداي انقلاب بيشتر است.

به گزارش پايگاه خبري توانير،  در حالي كه در پايان سال 1357 تنها 3 ميليون و 399 هزار مشترك برقي در كشور وجود داشت، اين تعداد در سال جاري به بيش از 37 ميليون و 512 هزار مشترك افزايش يافته است .

بررسي آمارهاي صنعت برق و مقايسه آن با شاخص هاي ابتداي انقلاب، بيانگر رشد 11 برابري تعداد مشتركان برق كشور است.
برهمين اساس، آمار مشتركان صنعت برق به طور ميانگين در هر چهار سال يكبار نسبت به ابتداي انقلاب، شاهد رشد چشمگيري بوده است. مقايسه اين آمار با تعداد جمعيت كل كشور نيز بيانگر آن است كه با وجود افزايش حدود 2.5 برابري كل جمعيت كشور از ابتداي انقلاب تاكنون، اما مشتركان صنعت برق كشور 11 برابر شده اند.
همچنين در حال حاضر تعداد مشتركان تهران  با  حدود4.5 ميليون مشترك، از كل آمار مشتركان برق در ابتداي انقلاب بيشتر است.
خاطرنشان مي سازد تعداد مشتركان صنعت برق به ترتيب درابتداي انقلاب تنها 3 ميليون و 399 هزار مشترك بود كه اين تعداد در پايان سال 92 به 30 ميليون و 287 هزار و در پايان دي ماه به  37 ميليون و 512 هزار مشترك رسيده است.


کد خبر : 96289
تاریخ : دو شنبه ، ١٣ بهمن ١٣٩٩ ٠٨:٣٥
تعداد بازديد : ١٦٠
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور