رئيس كميسيون انرژي مجلس تاكيد كرد

سه ضرورت كشور در حوزه انرژي / هزينه انرژي بايد در ارزيابي مديران دستگاه ها لحاظ شود

رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: درحال حاضر ما بيش از هر چيزي در بخش انرژي، به انسجام مديران اين بخش نياز داريم اما در كنار آن به صرفه جويي در تابستان و زمستان و صادرات انرژي هم نياز داريم.

به گزارش پايگاه خبري توانير،   فريدون عباسي در نشست ستاد مديريت سوخت نيروگاه ها، صنايع و مديريت مصرف انرژي (گاز وبرق) كه در مركز پايش صنعت برق كشور برگزار شده بود، تصريح كرد: صرفه جويي در برق نبايد تنها در تابستان مورد تاكيد قرار گيرد، بلكه مصرف صحيح همواره و در زمستان هم بايد مورد توجه و تاكيد واقع شود.

وي با اذعان براينكه در صنعت برق تلاش هاي بسياري صورت گرفته و راندمان نيروگاه ها براساس آمار موجود، در سطح مطلوبي قرار دارد، گفت: همچنان بهبود وجود دارد و به همين دليل  سازمان برنامه بايد منابع مورد نيازبراي افزايش راندمان و كاهش تلفات را در اختيار صنعت برق قرار دهد اما تا زماني كه راندمان نيروگاه ها تا حد ممكن افزايش بايد؛ از زيرساخت هاي موجود به بهترين شكل استفاده شود.

عباسي در عين حال انسجام مديران حوزه انرژي را از مهمترين ضرورت هاي كشور دانست و تاكيد كرد:  با  وجود نيروهاي متخصص در صنعت برق و موفقيت هايي كه دربخش هاي مختلف كسب شده است، انسجام در ميان مديران انرژي بسيار ضروري است .

رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه بين وزارتخانه هاي نيرو ونفت بايد ارتباط خوبي برقرار باشد، افزود: سازمان محيط زيست نيز سازمان حساسي است و وظيفه پاك سازي محيط زيست را برعهده دارد كه  بايد براي رفع دغدغه هايش با وزارت نيرو و نفت همراه باشد و پيش از مطرح شدن مسائل در رسانه ها و فضاي مجازي بايد در يك محيط آرام موضوعات بررسي شود.

عباسي خاطرنشان كرد: ما مجبور به صادرات گاز و گازوئيل هستيم تا براي كشور در آمدزايي كنيم، اما بايد پيش بيني ها براي سوخت موردنياز در زمستان انجام شود.
عباسي ادامه داد: در دستگاه هاي دولتي بايد هزينه انرژي در ارزيابي مديريت آن دستگاه وارد شود يعني در دانشگاه ها بايد كنتور  و سيستم هوشمند نصب و مصرف انرژي آن ها كنترل شود به طوري كه پيش از ورود كارمندان سيستم هاي گرمايشي فعال و تا يك ساعت مشخصي روشن باشند و پس از آن بصورت خودكار خاموش شوند.
وي با بيان اينكه همين ميزان نيروگاه كشور براي تامين برق كافي است گفت: ما بايد اجازه بدهيم تعميرات نيروگاهي به موقع انجام شود شايد البته شايد درحال حاضر نيازي به نيروگاه جديد نداشته باشيم، اما وزارت نيرو بايد آمادگي لازم را براي زماني كه نيروگاهي به هر دليل از مدار خارج مي شود داشته باشد.

عباسي افزود: صادرات برق بايد برقرار باشد تا مراودات خوبي با ديگر كشور ها داشته باشيم نبايد بخشي نگري كرد، زيرا اين موضوع به ضرر ماست ما بايد سوخت و برق بدهيم و كالاي مورد نياز كشور را دريافت كنيم.

کد خبر : 96166
تاریخ : یکشنبه ، ٠٥ بهمن ١٣٩٩ ٠٨:٥٤
تعداد بازديد : ٢١٨
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور