مدير كل دفتر فني و نظارت شبكه انتقال شركت توانيرتاكيد كرد

ضرورت توسعه زيرساخت برق در ساوه و زرنديه

مدير كل دفتر فني و نظارت شبكه انتقال شركت توانير گفت: توسعه زيرساخت برق در شهرستانهاي ساوه وزرنديه ضروري است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان مركزي،دكتر هاشم عليپور در بازديد از مجموعه هاي فعال در حوزه صنعت ، كشاورزي وشركت هاي بزرگ شهرستانهاي ساوه و زرنديه بابيان اينكه شهرستان زرنديه به دليل مجاورت به پايتخت كشور و نزديكي به راه آهن مورد توجه خاص سرمايه گذاران واقع شده است ،افزود: توسعه زيرساخت برق در اين شهرستان ها لازم است.
وي با اشاره به اينكه برق ،زيرساخت صنايع ديگر است ،افزود: باتوجه به تحقق منويات مقام معظم رهبري در سال جهش توليد و پيشرفت فيزيكي طرح هاي صنعتي متقاضيان برق و همچنين صنايع بزرگ بايد ،توسعه برق در اين شهرستانها در دستور كار ويژه قرار دارد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي هم در اين بازديد با بيان اينكه استان مركزي پايتخت صنعت كشور و بيش از 70درصد مصرف برق در بخش صنعت و كشاورزي است،افزود: همكاري، همراهي و تعامل بين شركت توزيع برق وسرمايه گذاران موجبات رشد اقتصادي و توسعه روز افزون شهرستانهاي ساوه و زرنديه را فراهم مي سازد.
مهندس محمد اله داد افزود: امروزه نقش و اهميت انرژي و تأثير آن در اقتصاد بر كسي پوشيده نيست وانرژي به يكي از عوامل مهم در فرآيند رشد و توسعه تبديل شده است و كاهش مصرف برق موجب كاهش سرمايه گذاري در تجهيز صنعت برق مي شود
وي با بيان اينكه شركت توزيع نيروي برق استان مركزي تامين برق صنايع را اولويت كاري خود مي داند،افزود:همت همه همكاران مجموعه توزيع نيروي برق استان مركزي تحقق مولفه هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه برق است كه همانا افزايش بهره وري انرژي، كاهش تلفات شبكه و مديريت مصرف برق به شمار مي روند.

کد خبر : 96000
تاریخ : سه شنبه ، ٢٣ دی ١٣٩٩ ٠٩:٣٠
تعداد بازديد : ٧٨
فرستنده خبر : مريم آجرلي