مديريت مصرف انرژي تنها راه برون رفت از قطعي هاي احتمالي / قطع گاز 37 اداره در استان مركزي

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي گفت: مديريت مصرف انرژي به منظور پيشگيري از قطعي ها وآلودگي در استان مركزي ضروري است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان مركزي، مهندس محمد اله داد در نشست مشترك با مديرعامل شركت گاز استان با محوريت مديريت مصرف انرژي ،ضمن دعوت مردم به صرفه جويي درمصرف برق افزود:در زمستان سال جاري حدود 5درصد افزايش مصرف برق در استان شاهد بوده ايم كه به ازاي هركيلوات ساعت توليد برق حدود 900گرم آلاينده توليد مي شود.
وي بابيان اينكه مدل توليد برق به سمت نيروگاه هاي پراكنده مقياس كوچك و پاك در كشور در حال افزايش است اما در حال حاضر بخش عمده توليد برق با مصرف سوخت فسيلي است ،افزود: مديريت مصرف انرژي نقش بسزايي در كاهش توليد آلاينده هاي زيست محيطي در كلان شهر آلوده اراك دارد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي با بيان اينكه براي تامين برق ناچار به اعمال مديريت مصرف در شهرهاي بزرگ استان اعم از اراك و ساوه شده ايم ،افزود: تعديل روشنايي معابر شهري و جاده اي به جز نقاط مه گير و فضاي سبز پارك ها دراين دو شهرستان انجام شده است.
وي گفت: اميدواريم با همراهي همه جانبه مسئولان دستگاه هاي اجرايي و مردم فهيم استان با مصرف هوشمندانه مصرف از پيك زمستان گذر كنيم.
اله داد از مانور نظارت بر مصرف انرژي ادارات استان خبرداد و افزود: ناظران مديريت مصرف انرژِي در حوزه گاز و برق با حضور در ادارات از نحوه مصرف ادارات سركشي و در صورت عدم مديريت مصرف طبق الگوي مصرف بعداز اخطار ،نسبت به قطع برق و گاز آن دستگاه اجرايي اقدام خواهند كرد.
وي گفت: به دليل افزايش شديد مصرف گاز در بخش خانگي و تجاري، تحويل گاز به نيروگاه ها با محدوديت مواجه شده است .
وي گفت :در زمستان امسال قرار است با كمك همه بخش ها و تعاملي كه با مسئولان استان ها خواهيم داشت، مديريت مصرف انرژي انجام شود تا شركت گاز نيز بتواند گاز رساني را بخصوص به بخش خانگي در شرايط مناسب انجام دهد.
مهندس اله داد افزود:كاهش روشنايي غير ضروري از جمله موارد مد نظر براي كاهش مصرف انرژي است، زيرا تامين برق براي اين روشنايي ها، مصرف سوخت را در نيروگاه ها افزايش مي دهد.
مديرعامل شركت گاز استان مركزي نيز دراين نشست با بيان اينكه در فصل زمستان حدود 60درصد مصرف برق در بخش خانگي است،افزود: مشتركان با كاهش يك درجه دماي گاز در بخش خانگي حدود 6درصد در مصرف سوخت صرفه جويي مي كنند.
وي گفت: مشتركان كم مصرف گاز كه مصرف ماهيانه آنها حدود 40مترمعكب باشد از پرداخت گاز بهاي مصرفي معاف هستند.
وي ضمن دعوت از مسئولان ادارات به صرفه جويي در مصرف گاز بيان كرد: بازرسان وكاركنان ذيربط حوزه بهره برداري با مراجعه به ادارات و بازديد از سيستم هاي گرمايشي مورد استفاده ،از رعايت دماي رفاه و عدم كاركرد وسايل گرمايشي غيرضرور در ايام تعطيل، اطمينان حاصل مي كنند كه تاكنون پس از بازديد 5هزار اداره در استان 1100اخطار صادر و گاز 37 اداره قطع شده است.

کد خبر : 95996
تاریخ : دو شنبه ، ٢٢ دی ١٣٩٩ ١٦:٢٣
تعداد بازديد : ٧٦
فرستنده خبر : مريم آجرلي