بررسي راهكارهاي حل مشكل تامين برق صنايع بزرگ زنجان

نشست مديران عامل شركت توزيع نيروي برق و صنايع بزرگ روي زنجان، با موضوع رفع موانع توليد وهمكاري دوجانبه در تامين انرژي برق پايدار و راه هاي تعامل در مصرف بهينه برق در مواقع حساس سال برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در اين نشست كه با حضور مهندس عليزاده مديرعامل اين شركت و مديرعامل و اعضاي هيأت مديره صنايع روي استان برگزار شد، بر رفع موانع توليد ، افزايش قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع برق و همكاري دوجانبه تاكيد شد.
پيش از اين، صنايع روي استان در نشستي با حضور استاندار زنجان و مسئولين ارشد استاني در خصوص موانع توليد مواردي عنوان كرده بودند كه اين نشست در حوزه درخواست هاي مربوط به صنعت برق و راهكارهاي رفع آن برگزار شد.
با توجه به اينكه استان زنجان قطب سرب و روي كشور محسوب و 100 درصد سرب كشور و 70 درصد از روي آن، در استان زنجان توليد مي شود، در اين نشست ، ضمن طرح موضوع افزايش آمپراژ برق برخي صنايع ، حل مشكلات پيش روي اين صنعت در اولويت كاري دو طرف قرارگرفت.
گفتني است زيرساخت هاي شبكه هاي توزيع و ظرفيت دوبرابري پست هاي توزيع برق در استان زنجان اين نويد را مي دهد كه مشكل خاصي در تامين برق پايدار ومطمئن كارخانه هاي مستقر در اين منطقه نداشته و چرخ صنعت روي كه بخش اعظمي از كارگران شاغل در اين حوزه را پوشش مي دهد و نقش بسزايي در رونق اقتصادي استان و كشور دارد با قوت خواهد چرخيد و حتي براي سرمايه گذاري هاي بيشتر نيز اين آمادگي وجود دارد تا برق موردنياز واحدهاي توليدي تامين شود .
در پايان نشست، دو طرف بر تعامل نزديك و همكاري دوجانبه مديريت مصرف انرژي برق در فصل گرم و سرد سال تاكيد كردند. اين درحاليست كه در تابستان امسال در بخش صنعت بيش از 27 ميليارد ريال از محل همكاري مديريت مصرف برق به صنايع همكار پاداش تعلق گرفت.

کد خبر : 95992
تاریخ : دو شنبه ، ٢٢ دی ١٣٩٩ ١٤:٢٢
تعداد بازديد : ٨٦
فرستنده خبر : علي زرگري