نشست تبيين اهداف و برنامه ريزي حسابرسي داخلي صنعت برق برگزار شد

با هدف فرهنگ سازي و رسيدن به هماهنگي لازم، نشست تبيين اهداف و برنامه ريزي حسابرسي داخلي صنعت برق برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، اين نشست كه با حضور دكترعلي اصغراسماعيل نيا معاون مالي و پشتيباني توانير و ارتباط ويدئو كنفرانسي با شركت هاي تابعه و زيرمجموعه برگزار شده بود، اهداف نظام نامه حسابرسي داخلي ابلاغ شده توسط وزير نيرو تبيين و راهكارها مورد بررسي قرار گرفت.

در اين نشست معاون مالي و پشتيباني توانير گفت: در حسابرسي دخلي انتظار داريم ، سه مولفه راهبري، هداف و كنترل محقق شود.
اسماعيل نيا، با اشاره به اين كه هيات مديره ابزاري جز اين براي سنجش عمكلرد شركت ها ندارند، خاطرنشان كرد: بايد به تدريج به سمت نقطه مطلوب حركت كنيم.
وي تاسيس يك سيستم داخلي نظارتي را پيش قدم شدن براي جلوگيري از بروز مشكل و تشكيل پرونده هاي نظارتي بيرون از سيستم عنوان كرد و گفت: حسابرسي داخلي مي تواند مشكلات احتمالي را شناسايي و در جهت ايجاد شفافيت بيشتر حركت كند.
اسماعيل نيا پيشنهاد داد: حسابرسي داخلي را از واحدي بيشترين مشكل و پرسش را از آن داريم، شروع كنيم.
وي اظهار اميدواري كرد كه مشكلات و ابهامات برطرف شود.
معاون مالي و پشتيباني توانير درعين حال با اشاره به ماهيت و حساسيت ويژه مديريت عامل بر خلق ارزش و بهره وري با انجام حسابرسي داخلي به صورت متشكل و هدفمند گفت: فرهنگسازي اين امر در بدنه صنعت برق امري اجتناب ناپذير است.
براساس اين گزارش، اين نشست با همكاري  انجمن حسابرسان داخلي ايران برگزار شده بود.
اين گزارش حاكي از آن است كه اين نشست با توجه به ابلاغ نظام نامه داخلي توسط وزيرنيرو و ضرورت انجام اقدامات اجرايي و تخصصي توسط توانير و شركت هاي زيرمجموعه و نيز با توجه به عدم سابقه اجراي اين مهم درصنعت برق برگزار شد.

کد خبر : 95817
تاریخ : چهار شنبه، ١٠ دی ١٣٩٩ ١٢:٤٦
تعداد بازديد : ١٨٤
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور