ضرورت پيشگيري از فرسودگي شبكه هاي توزيع برق

براساس آمارهاي موجود، حدود30 درصد از شبكه هاي توزيع فرسوده است و نياز بازسازي و نوسازي دارد كه به منظور نيل به اين هدف، طبق برآورد انجام شده ، در فاز اول اين طرح، به اعتباري بالغ بر 6000 ميليارد تومان براي اجراي پروژه هاي مرتبط با نوسازي شبكه از قبيل تعويض شبكه سيمي فرسوده، ترانسفورماتورهاي تغذيه كننده، پايه هاي فرسوده، جابجايي شبكه هاي در معرض تهديد عوامل محيطي و بهبود تاب آوري شبكه و … نيازمند هستيم.

به گزارش پايگاه خبري توانير؛ روزنامه اطلاعات، امروز چهارشنبه 5 آذرماه/ در يادداشتي به قلم مسعود صادقي مديركل نظارت برتوزيع توانيرنوشت:تا همين چند سال پيش، مصرف برق در خانه محدود به روشنايي و استفاده از وسايلي مانند يخچال، فريزر، تلويزيون و راديو و.. بود اما زندگي شهرنشيني و حتي روستا نشيني اكنون چنان با برق درهم تنيده شده است كه زندگي بدون برق را نمي توان تصور كرد.

 با توجه به همين درهم تنيدگي برق و زندگي روزمره مردم و با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري و بر حسب دستور وزير نيرو مبني بر اصلاح و نوسازي شبكه هاي فرسوده بويژه در مناطق آسيب پذير به منظور تامين برق مطمئن و پايدار چندي است كه با استمرار و تمركز بيشتري مورد توجه و نظر برنامه ريزان و دست اندران صنعت برق قرار گرفته است.

با توجه به رشد مصرف انرژي الكتريكي طي سال هاي اخير، در چند دهه اول انقلاب شكوهمند اسلامي تمركز وزارت نيرو بيشتر بر برقرساني به مناطق بدون برق و توسعه شبكه بوده است، . از اين رو اكنون كه سابقه بهره برداري بخش اعظمي از شبكه توزيع برق به طور ميانگين به 30 و حتي در برخي مواقع به 40 سال هم مي رسد و عمر مفيد آن سپري شده، موضوع رفع فرسودگي شبكه از اهميت بالايي برخوردار است.
از طرفي با ورود تكنولوژي هاي نوين در توليد و ساخت لوازم الكترونيك، شاهد بروز پديده هاي نويني از قبيل ورود هارمونيك هاي مخرب در سطح شبكه توزيع برق هستيم كه فرايند فرسودگي و پير شدگي شبكه تسريع شده و عمر مفيد تاسيسات شبكه را كاهش خواهد داد.
از سويي ديگر، بيش از 90 درصد از شبكه هاي توزيع برق عمدتاً به صورت هوايي و بدون محافظ است كه به طور مستقيم در معرض عوامل محيطي مخرب و اتفاقات محيطي قرار دارد. در عين حال در شبكه هاي زيرزميني هم شرايط تخريبي متناسب با خاك منطقه، حفاري هاي متعدد و بروز آسيب هاي جدي منجر به آسيب و فرسودگي شبكه شده است. نبايد از خاطر برد كه شرايط جغرافيايي متنوعي در ايران وجود دارد، به نحوي كه وجود رطوبت بالا و آلودگي هاي ساحلي در حاشيه درياي خزر و خليج فارس، وجود شوره زارها در مناطق مركزي، وجود آلودگي هاي ناشي از كارخانه هاي صنعتي در نواحي صنعتي ، ورود طوفان شن در مناطق جنوبي و مركزي و… موجبات تسريع در فرايند تخريب و فرسودگي تجهيزات را فراهم آورده است.

با اين حال نمي توان همه دلايل تخريب و فرسودگي شبكه را بر گردن شرايط جوي و طبيعي انداخت؛ چرا كه در مواردي به دليل عقب ماندگي عمليات جايگزيني و نوسازي شبكه و عدم رعايت ميزان بارگذاري شبكه و دستورالعمل هاي بهره برداري از تجهيزات و همچنين توصيه سازندگان در به كارگيري تجهيزات به دليل عدم تامين منابع مالي لازم، دامنه خرابي هاي شبكه گسترش و فرايند فرسودگي شبكه سرعت بيشتري به خود گرفته است.

با اين مقدمه اكنون كه دلايل فرسودگي شبكه را دريافته ايم، پس بايد به نوسازي شبكه هاي تخريب شده اقدام كنيم چرا كه با نوسازي شبكه توزيع برق و تعمير بافت فرسوده شبكه به ميزان زيادي خاموشي هاي ناشي از فرسودگي شبكه كاهش خواهد يافت و به تبع آن كيفيت توان تحويلي افزايش خواهد يافت. اين موضوع خسارت وارده به مشتركين خانگي ناشي از سوختگي لوازم ايشان و همچنين خسارت احتمالي وارد شده به چرخه توليد و صنعت ناشي از توقف توليد، خرابي مواد اوليه و محصولات و ساير بخش هاي مصرف… را كاهش چشمگيري خواهد داد كه در نهايت افزايش رضايت مندي مشتركين را در پي خواهد داشت و از طرفي فرسودگي تاسيسات به دليل افزايش تلفات انرژي منجر به كاهش راندمان شبكه مي شود كه نوسازي شبكه مانع از اتلاف بيشتر سرمايه ملي خواهد شد.

 در همين خصوص، شركت توانير ضمن شناسايي شبكه فرسوده و اولويت بندي در برنامه اصلاح نقاط حساس و كليدي شبكه اقدام به تهيه برنامه جامع رفع فرسودگي و نوسازي شبكه كرده است.
براساس آمارهاي موجود، حدود 30 درصد از شبكه هاي توزيع فرسوده است و نياز بازسازي و نوسازي دارد كه به منظور نيل به اين هدف، طبق برآورد انجام شده ، در فاز اول اين طرح، به اعتباري بالغ بر 6000 ميليارد تومان براي اجراي پروژه هاي مرتبط با نوسازي شبكه از قبيل تعويض شبكه سيمي فرسوده، ترانسفورماتورهاي تغذيه كننده، پايه هاي فرسوده، جابجايي شبكه هاي در معرض تهديد عوامل محيطي و بهبود تاب آوري شبكه و … نيازمند هستيم.
درپايان خاطرنشان مي سازد كه تأمين منابع مالي براي بهينه سازي و نوسازي شبكه، با توجه به شرايط كنوني اقتصاد كشور، موضوعي است كه نيازمند تعمق بيشتر و كسب ديدگاه هاي صاحب نظران است. از اين رو شركت توانير آمادگي دارد ديدگاه هاي متخصصان امر را براي شناسايي و معرفي روش هاي جديد تامين مالي براي نوسازي شبكه هاي فرسوده بررسي و در صورت تاييد توسط مراجع قانوني ،آن را به اجرا بگذارد.

کد خبر : 95347
تاریخ : چهار شنبه، ٠٥ آذر ١٣٩٩ ٠٩:٠٣
تعداد بازديد : ٢٧٥
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور