تا پايان سال جاري و در قالب پويش هر هفته الف – ب – ايران انجام مي شود

بهره برداري از 23 طرح توسعه و احداث شبكه هاي انتقال در سه استان

مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران : به لطف الهي و در قالب پويش هرهفته الف - ب - ايران تعداد 23 پروژه شركت برق منطقه اي تهران با اعتبار و ارزش سرمايه گذاري بالغ بر 3000 ميليارد ريال تا پايان سال جاري اجرا و به بهره برداري خواهد رسيد.

تا پايان سال جاري و در قالب پويش هر هفته الف – ب – ايران ؛ مهندس آرش كردي مديرعامل شركت با اعلام اين خبر اظهار داشت : اين پروژه ها در قالب پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي انتقال و فوق توزيع با هدف افزايش و پايداري شبكه تحت پوشش شركت برق منطقه اي تهران ( استان هاي تهران، قم و البرز) و تداوم خدمات و رضايتمندي مشتركين شركت اجرا و مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت.

کد خبر : 95332
تاریخ : سه شنبه ، ٠٤ آذر ١٣٩٩ ١٣:٢٩
تعداد بازديد : ١٢٥
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي