از سوي پژوهشگاه نيرو و از طريق ويديو كنفرانس

نخستين رويداد ارايه محصولات تحقيقاتي شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيرو برگزار شد

معاون تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو در نخستين رويداد برخط ارايه محصولات تحقيقاتي شركتهاي زيرمجموعه صنعت برق ، زيست بوم حمايتي وزارت نيرو از چرخه ايده تا تجاري سازي و ورود محصولات تحقيقاتي به بازار را در جهت تامين نيازهاي فن آورانه صنعت برق و انرژي در كشور معرفي كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، در آيين گشايش اين وبينار كه نخستين رويداد ارايه محصولات تحقيقاتي شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيرو محسوب مي شود، دكتر محمد صالح اولياء از ارايه 35 طرح تحقيقاتي به نتيجه رسيده شركتهاي زير مجموعه صنعت برق در اين نشست خبر داد كه تجربه جديدي از سازوكار تجاري سازي محصولات صنعت برق و انرژي در كشور محسوب مي شود.

معاون تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو چرخه ايده تا محصول و تجاري شدن يافته هاي پژوهشي را فرايندي دشوار ذكر كرد كه پس از طي مراحل شكل گيري ايده تا ورود محصول به بازار ، علم را در خدمت جامعه قرار مي دهد و نيازمند طراحي و استقرار مكانيزمهاي تسهيل كننده است تا بتوان محصولات فن آورانه را با سطح اطمينان بالا به بازار عرضه كرد.
دكتر اولياء نگاه زيست بوم و حمايتي وزارت نيرو از محصولات  فن آورانه را مورد توجه قرارداد كه علاوه بر شركتهاي مصرف كننده ، مراكز پژوهشي مانند پژوهشگاه نيرو ،مراكز رشد و پاركهاي فن آوري همچنين نهادهاي مالي ،پشتيبان و تسهيل كننده را در بر مي گيرد و كمك ميكند فرايند تبديل ايده تحقيقاتي به محصول همچنين تجاري سازي و عرضه به بازار با سهولت بيشتري طي شود.
وي ويژگي مهم اين اكوسيستم را حضور داوطلبانه عناصر عنوان كرد كه بر پايه اطمينان از كسب ارزش و انتفاع در تعاملات شكل گرفته و انتظار مي رود با تقويت اين زيست بوم و تعامل با بازيگران ،بتوان روند تامين نيازهاي فن آورانه صنعت برق و انرژي را در داخل كشور گسترش داد.
معاون وزير نيرو توجه ويژه به بخش تقاضا در اين زيست بوم را به عنوان دستور كار اين معاونت مورد تاكيد قرار داد و با اشاره به قابليتهاي علمي و پژوهشي صنعت برق و انرژي و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي در عرصه تحقيق و فن آوري ، پيوند زدن بخش تقاضا به اين چرخه را حايز اهميت دانست و ماموريت وزارت نيرو را حمايت و تسهيل ورود فن آوري به بازار محصولات و خدمات عنوان كرد.
وي از جمله سازوكارهاي مورد نياز را آنچنان كه در اين رويداد اتفاق افتاده تعامل با نهادهاي مالي و پشتيباني كننده براي حمايت از تجاري سازي ذكر كرد كه نهادهايي مانند پژوهشگاه نيرو مي توانند با ضمانت به مصرف كننده ،شكستهاي احتمالي آن را تضمين كنند و محصولات با اطمينان بيشتري به مرحله تجاري سازي برسد.
معاون وزير نيرو ايجاد مراكز كنترل كيفيت كه رعايت  استانداردها را تاييد و كيفيت فني محصولات را تضمين كند،امري ضروري و موجب سهولت بخشي به فرايند تجاري سازي دانست.
در ادامه اين مراسم كه از سوي پژوهشگاه نيرو و با همكاري دفاتر تحقيقات شركتهاي برق منطقه اي و توزيع برق، پارك علم و فن آوري دانشگاه تهران و شركت گسترش صنعت و در راستاي تجاري سازي پروژه هاي تحقيقاتي شركتهاي زير مجموعه طي روزهاي 20 و 21 آبان جاري برگزار شد، مديركل دفتر تحقيقات و توسعه فن آوري شركت توانير به تبيين فرازهايي از بيانات مقام معظم رهبري در جمع نخبه گان كشور و ضرورت  فايده مندي يافته هاي پژوهشي در تبديل علم به عمل،  توليد ثروت ملي و كمك به رشد و توسعه كشور پرداخت.
دكتر مسعود تقوايي "كاربست پژوهش" را از مفاهيم مهم در مديريت پژوهش عنوان كرد و با اشاره به كاربردي بودن غالب پژوهشهاي صنعت برق ،تحقيقاتي كه به بهره برداري عملي از كاربست يافته ها و ارتقاي كمي و كيفي توليد منجر نشود را موجب اتلاف وقت ،سرمايه و نيروي انساني دانست.
وي افزود: بهره وري و كارايي مجموعه هاي تحقيقاتي بايد به گونه اي باشد كه نتايج تحقيقات آنطور كه مورد نياز صنعت برق است مورد استفاده قرار بگيرد و موسسات تحقيقاتي كه از بودجه دولتي استفاده مي كنند نيز بايد تحقيقات كاربردي كه منجر به تجاري سازي مي شود را انجام دهند.
دكتر تقوايي تجاري سازي را سرلوحه  اقدامات در اقتصاد دانش بنيان ذكر كرد كه به توليد ثروت مي انجامد و علاوه بر تامين نياز داخل ،صادرات را رونق مي بخشد.
وي 30 تا 40 درصد اقلام صادراتي در اغلب كشورها را فرآورده هاي حاصل از تحقيقات تجاري سازي شده عنوان كرد كه نقش موثري در تحقق اقتصاد دانش بنيان دارد و از طرفي از هر هزار ايده پژوهشي 3 تا 4 ايده تجاري سازي شده و در بهترين شرايط از هر 100 ايده 5 تا 6 ايده تبديل به محصول مي شود.
دكتر تقوايي تعداد اولويتهاي تحقيقاتي سالانه  توانير را حدود 1600 اولويت ذكر كرد. اين ميزان در سال گذشته 1614 اولويت و در سال جاري 1200 اولويت بود كه حدود 700 اولويت مصوب شده و از اين بين 4 تا 6 مورد تجاري سازي مي شود.
وي با اشاره به اينكه سالانه 20 تا 30 ميليارد تومان در برق هزينه و 500 تا 600 ميليارد تومان اولويت تحقيقاتي استخراج مي شود ،افزود: بايد كار تجاري سازي را به مراكزي مانند پژوهشگاه نيرو بسپاريم و شركتهاي صنعت برق مي توانند مباحث تجاري سازي را با اين مراكز دنبال كنند.
اين رويداد با ارايه نقش پژوهشگاه نيرو در زيست بوم نوآوري در صنعت برق و انرژي از سوي رييس پژوهشگاه نيرو همراه بود،دكتر محمد صادق قاضي زاده با اشاره به همزمان شدن برپايي اين مراسم با روز جهاني "علم براي صلح و توسعه" به تبيين نقش آفريني اين مركز در تجاري سازي محصولات فن آورانه صنعت برق و انرژي پرداخت.
وي چالشهاي صنعت برق در مقوله نوآوري را به لحاظ ماهيت كسب و كار دولتي (B2G) و ابعاد بزرگتر مالي ،با چالشهاي ساير صنايع متفاوت دانست.
دكتر قاضي زاده ويژگيهاي متمايز كننده پژوهشگاه نيرو در زيست بوم نوآوري صنعت برق و انرژي را شامل 1-ارتباط نزديك با صنعت برق براي شناخت نيازهاي كنوني و آينده و ارتباط نزديك با دانشگاه براي ايجاد هاب يا شبكه سازي بين جامعه تحقيقاتي و شركتهاي صنعتي 2-انعطاف پذيري پژوهشگاه نيرو به عنوان يك سازمان هيبريدي براي ايجاد فعاليتهاي مشترك بين دولت و بخش خصوصي و بين دانشگاه و شركتهاي صنعتي و فن آور 3-طراحي و ابداع انواع مدلها و ابزارها براي ايجاد ارتباط بين بازيگران و بسيج منابع در جهت توسعه نوآوري برشمرد.
وي افزود: رويكرد نخست ما در توسعه فن آوري ، نوآوري باز به جاي نوآوري سازماني است كه علاوه بر آن رويكرد زيست بوم نوآوري ، شبكه سازي و هم پيوندي بازيگران و رويكرد بسيج منابع به جاي تخصيص منابع و اصلاح مدلها و پوشش ريسكها را دنبال مي كنيم.
رييس پژوهشگاه نيرو تصريح كرد: بايد در هر دو سمت عرضه و تقاضا در اين زيست بوم نقش آفريني كرد و تحريك تقاضا و تقويت عرضه و عناصر مورد نياز اعم از عناصر تامين مالي ،بازار سازي ،آزمايشگاه مرجع و ..را به طور جامع پوشش داد.
دكتر قاضي زاده مشكلات تامين مالي را به عنوان آنچه كه شكاف نوآوري يا دره مرگ از آن ياد مي شود مورد توجه قرارداد و جايگاه پژوهشگاه نيرو را براي كمك موثر به زيست بوم براي عبور از اين شكاف و تامين منابع لازم خاطرنشان كرد كه با توجه به آگاهي پژوهشگاه از نياز آينده صنعت برق به فن آوريها، نتايج تحقيقات را سودآور مي سازد و تاكنون طرحهاي متعددي با اين مدل تامين مالي شده است.
وي ادامه داد: بر اين اساس سرمايه گذار بدون ريسك نوآوري ،كسب و كار فن آورانه را تامين مالي مي كند،شركت فن آور كسب و كار نوآورانه را توسعه مي دهد و پوشش دهنده ريسك امكان سرمايه گذاري و تامين مالي (از طريق صندوق پژوهش) را براي نوآوري فراهم مي كند.
در ادامه مهندس محمد اله داد مديرعامل توزيع برق استان مركزي، شركتي كه بيشترين تعداد محصول تحقيقاتي را در اين رويداد عرضه داشته با بيان اينكه تجاري سازي موجب توسعه اقتصادي و ارتقاي سطح تكنولوژيك كشورها مي شود، ارتقاي سطح طراحي و ساخت ،اشتغال زايي ،حمايت از صنعت ،افزايش صادرات خدمات فني و مهندسي ،بالابردن توان رقابتي كالاهاي ساخت داخل و افزايش اعتبار تحقيقات توسعه اي در كشور را از ديگر مزايا برشمرد و آن را عامل مهم رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته عنوان كرد.
وي تلاش پژوهشگاه نيرو در اين عرصه را موجب دلگرمي دانست و خواستار تبديل دفاتر تحقيقات شركتهاي صنعت برق به واحدهاي تحقيق و توسعه (R&D) براي نهادينه شدن اين سازوكار در شركتهاي توزيع و برق منطقه اي و توسعه رويكرد تجاري سازي در بخش نرم افزارهاي كاربردي شد.
نخستين رويداد برخط ارايه محصولات تحقيقاتي با هدف آشنايي صاحبان صنايع ،سازندگان ،فن آوران ،سرمايه گذاران و شتاب دهنده هاي كسب و كاربا توانمنديهاي تحقيقاتي و فن آوريها و محصولات پژوهشي شركتهاي برق و معرفي 35 محصول منتج از تحقيقات شركتهاي برق منطقه اي ، توزيع برق و پژوهشگاه نيرو جهت تجاري سازي همراه بود و طي 2 روز برپايي ،محصولات تحقيقاتي پژوهشگاه نيرو ،شركتهاي برق منطقه اي هرمزگان و يزد و شركتهاي توزيع نيروي برق گيلان ،البرز ،شمال و جنوب كرمان ،مركزي ،زنجان و شهرستان مشهد عرضه شد.
نشست چشم انداز تجاري سازي نتايج تحقيقات براي مديران شركتهاي توزيع و برق منطقه اي حاضر در نشست از ديگر برنامه هاي اين رويداد بود.


گزارش از : قدرت اله عليزاده

کد خبر : 95178
تاریخ : سه شنبه ، ٢٠ آبان ١٣٩٩ ١٣:٣٧
تعداد بازديد : ١٤٦
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور