سخنگوي كميسيون ويژه جهش توليد مجلس

طرح برق اميد طرحي برد-برد براي دولت و مردم است

سخنگوي كميسيون ويژه جهش و رونق توليد مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه حدود 65 درصد از جامعه هدف طرح برق اميد، ساكنين روستاها هستند، گفت: طرح رايگان شدن برق مشتركان كم مصرف، طرحي برد-برد، براي مردم و دولت و مورد حمايت نمايندگان مجلس است.

به گزارش پايگاه خبري توانير؛  «رحيم زارع» ، در خصوص مصوبه اخير دولت براي رايگان كردن برق مشتركان خانگي كم مصرف، افزود: بر اساس اطلاعاتي كه مديران بخش برق تا اين زمان ارائه كرده اند، اين طرح، شامل رايگان كردن بهاي برق مصرفي مشتركان خانگي كم مصرف است و هدف اصلي كه براي اين طرح تشويقي تعريف شده، زمينه سازي براي كاهش مصرف برق مشتركاني است كه مصارفشان بالاتر از محدوده مصرف مشتركان كم مصرف است.

وي ادامه داد: طرح برق اميد، در قبال تخفيف 100درصدي كه به مشتركان كم مصرف داده مي شود، از محل كاهش مصرف برق و در نتيجه كاهش نياز به احداث نيروگاه هاي برق و همينطور پست هاي برق و خطوط انتقال، سود چند ده برابري عايد دولت مي شود و در واقع نسبت سود به زيان اين طرح براي بحش برق نسبت بالا و معني دار خواهد بود.
نماينده مردم آباده در مجلس شوراي اسلامي گفت: از منظر ديگر، اگر برق صرفه جويي شده ناشي از اجراي طرح، صادر بشود، درآمد قابل توجه ارزي هم  نصيب دولت مي شود، بنابراين اجراي طرح به معني تحقق مفهوم برد-برد، هم براي مردم و هم براي دولت است.

زارع با بيان اينكه بر اساس اطلاعاتي كه تاكنون از جزئيات اجراي اين طرح كسب شده، حدود 65درصد از جامعه هدف طرح برق اميد، ساكنان روستاها هستند، تصريح كرد: به نظر من كليات اين طرح، طرح خوبي است و به طور قطع چنين طرحي با توجه به مزاياي قابل توجه آن از جنبه هاي اقتصادي، فرهنگ سازي مديريت مصرف و همينطور تاثير مثبت محيط زيستي، مورد حمايت نمايندگان مجلس هم قرار خواهد گرفت.
وي ادامه داد: واقعيت اين است كه در شرايط كنوني كه منابع مالي براي احداث نيروگاه ها به شدت محدود شده، نمايندگان از هر راهكاري كه بتواند منجر به كاهش مصرف برق و مديريت مصرف انرژي در كشور شود، استقبال خواهند كرد، به خصوص اينكه در اين طرح علاوه بر تحقق منافع ملي، مردم هم بصورت مستقيم ذينفع خواهند بود.
به گزارش ايرنا،  دوم شهريورماه امسال هيات وزيران مصوبه برق رايگان براي مشتركان كم مصرف را تصويب كرد .بر اساس اين مصوبه  مقرر است طرح  برق اميد اجرايي شود.
طرح «برق اميد»  مخصوص مشتركان خانگي است و الگوهاي آن نيز از عملكرد خود مردم در سال هاي گذشته استخراج شده است. به طور متوسط در كل كشور حدود 30 درصد از مشتركان برق در محدوده كم مصرف، 15 درصد پرمصرف و ?? درصد در محدوده خوش مصرف هستند، اما اين تقسيم بندي ارتباطي به محدوده جغرافيايي يا درآمد خانوار ندارد بلكه براساس ميزان مصرف برق آنها شكل گرفته است. تخفيف 100درصدي بهاي برق درطرح «برق اميد» براي مشتركان كم مصرف در نظر گرفته شده است.
در طرح «برق اميد»، مشتركان برق خانگي در سه گروه كم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف قرار مي گيرند. بر اين اساس، مشتركان كم مصرف از تخفيف 100درصدي در قبض برق بهره مند مي شوند، از مشتركان خوش مصرف قدرداني مي شود و مشتركان پرمصرف نيز با انجام كارهايي از عنوان پرمصرف دور شده و به خوش مصرف ها مي پيوندند.

کد خبر : 95029
تاریخ : چهار شنبه، ١٩ شهریور ١٣٩٩ ١٣:١٧
تعداد بازديد : ٣٢
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور