نماينده مردم نجف آباد اعلام كرد

بهره مندي جامعه روستايي از مزاياي طرح برق اميد

نماينده مردم نجف آباد،تيران و كرون در مجلس شوراي اسلامي گفت: طرح «برق اميد» كه از سوي وزير نيرو مطرح شده طرح خوبي است كه اميد است، تداوم داشته باشد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، «ابوالفضل ابوترابي»  افزود: اكنون ميزان مصرف انرژي در كشورمان بسيار بسيار زياد است به گونه اي كه مي توان گفت اسراف و نه مصرف است.

وي ادامه داد: ميزان مصرف بالاي در بخش انرژي خانگي سبب شده به جاي آنكه گاز توليدي كشور در پتروشيمي ها به محصولات متنوع تبديل و با صادرات آنها براي كشور ثروت به همراه داشته باشد به توليد برق براي بخش غيرمولد خانگي برسد.
ابوترابي گفت: ميزان مصرف انرژي خانگي كشورمان با هشتاد ميليون جمعيت سه برابر كل كشورهاي اروپايي است كه اين روند درستي نيست.
اين نماينده مجلس ادامه داد: اكنون احداث يك نيروگاه هزار مگاواتي براي تامين برق بخش خانگي حدود 20 هزار ميليارد تومان هزينه نياز دارد كه با اعمال روش هاي بهينه مصرف مي توان اين هزينه ها را در جاي درست استفاده كرد.
وي افزود: اكنون در همه جهان تلاش براي استفاده بهينه از انرژي يك اولويت است و در كشورمان هم بايد بيشتر به اين سمت رفت.
عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي گفت: اكنون بخش قابل توجهي از جامعه روستايي كشور مصرف شان زير الگوي مصرف است كه با اين روش تشويقي مي تواند اين مقدار، افزايش پيدا كند و بدين ترتيب از مزاياي طرح برق اميد بهره مند شوند.
نماينده مردم نجف آباد، تيرون و كرون افزود: از طرف ديگر كساني قرار دارند كه مصارف زيادي دارند و از برق با سوبسيد استفاده مي كنند كه لازم است مصارف آنها بهينه شود.
ابوترابي خاطرنشان كرد: بايد الگوي مصرف براي اين نوع مشتركان مبنا قرار گيرد تا مصرف آنها متعادل شود.
وي ادامه داد: طرح برق اميد مي تواند اين امر را محقق كند ضمن آنكه اين طرح بايد در بخش آب و گاز هم اجرايي شود.
اين نماينده مجلس گفت: حدود 8 ميليون مشترك مشمول اين طرح هستند كه مي تواند 2 تا 3 ميليون ديگر نيز به آن اضافه شود و با رعايت ميزان مصرف صحيح، به جاي استفاده گاز براي توليد برق و آلودگي هوا مي توان از آن ثروت آفريني كرد.
ابوترابي گفت: اگر روند فعلي مصرف تداوم يابد در آينده نه چندان دور تبديل به وارد كننده گاز خواهيم شد كه نبايد چنين اجازه اي داد.
وي ادامه داد: طرح برق اميد گرچه كمي دير شده ، ولي طرح خوبي است كه بايد ادامه يابد.

کد خبر : 95028
تاریخ : دو شنبه ، ٢٤ شهریور ١٣٩٩ ١٣:١٥
تعداد بازديد : ٢٧
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور