كاهش حداقل 10 درصدي مصرف برق خانگي يكي از اهداف طرح برق اميد است

يكي از اهداف مهم طرح برق اميد، كاهش حداقل 10 درصدي مصرف برق خانگي و به كارگيري انرژي صرفه جويي شده، در بخش مولّد است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع برق استان سمنان، يكي از اهداف مهم طرح برق اميد، كاهش حداقل 10 درصدي مصرف برق خانگي و به كارگيري انرژي صرفه جويي شده، در بخش مولد است.
مديرعامل شركت توزيع برق استان سمنان با بيان مطلب فوق گفت: كاسته شدن مصرف بخش خانگي در ساعات اوج مصرف، از ديگر اثرات اجرايي اين طرح محسوب مي شود.
سيد محمد موسوي زاده با اشاره به اين كه قدرداني از مشاركت مردم در مصرف بهينه برق و حمايت از مشتركان خانگي كم مصرف از جمله دستاوردهاي اجرايي اين طرح به شمار مي رود اظهار داشت: براساس بررسي هاي صورت گرفته و ميزان مصرف برق دوره هاي قبلي، حدود 30 درصد از مشتركان خانگي استان سمنان، الگوي مصرف را رعايت نموده و در شمول اين طرح قرار خواهند گرفت.
وي با عنوان اين كه آغاز رسمي اين طرح، از ابتداي آبان ماه سال 99 مي باشد تصريح كرد: مشتركان كم مصرف مشمول اين طرح، چنانچه روند مصرف را مديريت نموده و تا حد الگوي مصرف تعيين شده، برق مصرف نمايند، مشمول اين طرح هستند و از تخفيف 100 درصدي بهره مند مي شوند.
موسوي زاده تصريح كرد: براساس مصوبه هيئت وزيران، الگوي مصرف برق مشتركان كم مصرف براي مناطق عادي در ماه هاي گرم سال كه از ابتداي خرداد تا پايان شهريور ماه مي باشد، از يك تا 100 كيلووات ساعت در ماه و در ماه هاي غيرگرم؛ يك تا 80 كيلووات ساعت در ماه و براي مناطق گرمسيري استان در ماه هاي گرم "خرداد، تير، مرداد و شهريور" يك تا 150 كيلووات ساعت در ماه و براي ماه هاي غيرگرم سال يك تا 80 كيلووات ساعت در ماه است.

کد خبر : 95015
تاریخ : سه شنبه ، ٠٦ آبان ١٣٩٩ ١٠:٣١
تعداد بازديد : ٧١
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي