برق اميد طرحي براي حمايت از مشتركان خانگي كم مصرف است

مديرعامل شركت توزيع برق استان سمنان بيان داشت: برق اميد، طرحي براي اصلاح مصرف و حمايت از مشتركان خانگي كم مصرف طرح ريزي و پياده سازي شده است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع برق استان سمنان،  سيدمحمد موسوي زاده اظهار داشت: تغيير نگرش و باور مصرف كنندگان برق خانگي به استفاده صحيح از منابع انرژي و حفظ محيط زيست با استفاده از ساز و كارهاي اثرگذار و بازدارنده از اهداف اصلي طرح است.
وي با اشاره به اين كه در اين طرح مشتركان به سه دسته "كم مصرف" ، "خوش مصرف" و "پرمصرف" تفكيك مي شوند گفت: براي هر دسته از مشتركان، براساس مصوبه هيئت وزيران، الگوي مصرف تعيين شده است.
وي با اظهار اين كه درنظراست با اجراي كامل اين طرح، تعداد مشتركان پرمصرف به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش يابد افزود: انتظار مي رود با اصلاح ميزان مصرف مشتركان خوش مصرف، به تعداد مشتركان كم مصرف اضافه شده و با اين وضعيت، ميزان مصرف برق مشتركان خانگي كاهش يافته و اميد است كه انرژي صرفه جويي شده در بخش مولّد به كار گرفته شود.
موسوي زاده خاطـرنشان كرد: با استفاده از زيرسـاخت قـبض سبز و ارسال پيامك، به مشتركين اطلاع رساني مي گردد كه جزءِ كدام دسته از مشتركان "كم مصرف"، "خوش مصرف" و يا "پرمصرف" قرار دارند.

کد خبر : 95013
تاریخ : سه شنبه ، ٠٦ آبان ١٣٩٩ ١٠:٢٧
تعداد بازديد : ٦٢
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي