ركوردشكني در كاري كه بايد 30 روزه انجام مي شد

انتقال ترانس 140 تني در 7 روز

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان افزود: جابجايي و وارد مدار شدن ترانس انتقال در حالت عادي حدود يك ماه زمان مي برد اما به دليل پرباري شبكه و تلاش همكاران براي حفظ پايداري شبكه، اين كار در مدت يك هفته به سرانجام رسيد كه يك ركورد محسوب مي شود.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان، محمود دشت بزرگ گفت: حادثه رخ داده براي ترانس 230 كيلو ولت پست اهواز جنوبي با ظرفيت 125 مگاولت آمپر، مهم ترين حادثه تابستان شركت برق منطقه اي خوزستان بوده كه با سرعت عمل و مسئوليت پذيري پرسنل شركت، برطرف شد.

وي بيان كرد: به دليل پرباري شبكه و فشاري كه به ديگر تجهيزات به دليل از مدار خارج شدن ترانس پست اهواز جنوبي وارد مي شد با تلاش هاي شبانه روزي مجموعه برق منطقه اي خوزستان ( مديريت حراست، امور حمل و نقل، معاونت بهره برداري و تعميرات) ترانس جايگزين با وزن 140 تني از آبادان به اهواز منتقل و بعد از جابجايي آن با ترانس معيوب و دمونتاژ، وارد مدار شد.
مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان افزود: جابجايي و وارد مدار شدن ترانس انتقال در حالت عادي حدود يك ماه زمان مي برد اما به دليل پرباري شبكه و تلاش همكاران براي حفظ پايداري شبكه، اين كار در مدت يك هفته به سرانجام رسيد كه يك ركورد محسوب مي شود.
دشت بزرگ ادامه داد: به پاس اين اقدامات ارزشمند و بسيجي كه صورت گرفت از همه عوامل و دست اندركاراني كه در وارد مدار شدن ترانس جديد پست اهواز جنوبي نقش داشته اند تقدير و تشكر مي شود.
بر اساس اين گزارش، مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان از چهار نفر از عوامل اجرايي حادثه پست اهواز جنوبي به نمايندگي از ساير همكاران تقدير و تشكر كرد.
مرداد ماه سال جاري بود كه به دليل دماي بالا و پرباري شبكه، ترانس 230 كيلو ولت پست اهواز جنوبي به ظرفيت 125 مگاولت آمپر دچار حادثه و از مدار خارج شد كه بلافاصله با حضور نيروهاي بهره بردار و تعميرات، تصميم به انتقال يك ترانس رزرو از آبادان گرفته شد و در مدت زمان يك هفته ترانس جايگزين به اهواز جنوبي منتقل، دمونتاژ و وارد مدار شد.

برپايه اين گزارش، به دنبال اين رخداد، مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان از عوامل و دست اندركاران انتقال و جابجايي ترانس آسيب ديده پست اهواز جنوبي و وارد مدار كردن ترانس جايگزين در كمترين زمان ممكن درتابستان سال جاري، تقدير و تشكر كرد.

کد خبر : 94916
تاریخ : دو شنبه ، ٢٨ مهر ١٣٩٩ ١٣:٢٨
تعداد بازديد : ١١٩
فرستنده خبر : حسن دهقاني