درخواست مديرعامل برق خوزستان از مجمع نمايندگان استان

نمايندگان كمك كنند تا مطالبات برق را از صنايع بگيريم

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان با بيان اينكه ميزان تخصيص منايع توسعه و پايداري شبكه برق خوزستان 76 ميليارد تومان بوده كه با آن نمي توان حتي يك پست 132 كيلو ولت احداث كرد، گفت: نمايندگان كمك كنند تا مطالبات برق را از صنايع بگيريم و وصول آنها را در راه توسعه برق مصرف كنيم.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان، محمود دشت بزرگ در جلسه بررسي وضعيت برق شهرستان هاي مسجد سليمان، انديكا، لالي و هفتكل كه با حضور نماينده اين حوزه انتخابيه در مجلس، مسئولين محلي، معاون وزير نيرو در امور برق انرژي و مديران صنعت برق خوزستان در فرمانداري مسجد سليمان برگزار شد، گفت: شبكه برق ناحيه شمال شرق (مسجد سليمان، انديكا، لالي و هفتكل) پايدارترين شبكه برق در تابستان امسال با بارگيري 46 درصد از تجهيزات بود كه از استاندار جهاني كه 50 درصد است نيز پايين تر است.
وي افزود: 11 ايستگاه فوق توزيع در اين چهار شهرستان مستقر است و يك ايستگاه 400 كيلو ولت انتقال نيز برنامه ريزي شده كه در صورت تامين منابع عمليات اجرايي آن آغاز مي شود.
مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان ادامه داد: پرباري حادي در سطح منطقه وجود ندارد و بيشترين بارگيري 85 درصد در يك ايستگاه است كه به دليل تفاوت در سطح ولتاژ 11 و 33 كيلو ولت است كه خروجي متفاوتي دارند و نمي توانند همديگر را پوشش دهند، اين آمادگي وجود دارد در صورت تامين منابع با كمك شركت توزيع برق خوزستان همسان سازي لازم انجام شود.
دشت بزرگ با با اشاره به نزديك شدن به بررسي لايحه بودجه 1400 در مجلس گفت: از نمايندگان مي خواهيم كه در زمان بررسي لايحه از طرح هاي وزارت نيرو در حوزه انرژي حمايت كنند. به عنوان مثال در تبصره 14 كه دو سال است در قالب بودجه گنجانده شده، عوايد حاصل از فروش آب و برق را سازمان برنامه و بودجه به طور 100 درصدي به شركت هاي تابعه وزارت نيرو تخصيص دهد تا آن در زيرساخت هاي آب و برق سرمايه گذاري كنند.
وي اضافه كرد: همچنين نمايندگان كمك كنند تا مطالبات برق را از صنايع بگيريم و وصول آنها را در راه توسعه برق مصرف كنيم.
مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان اظهار داشت: از سه چهار سال گذشته منابعي را تحت عنوان توسعه و پايداري شبكه برق خوزستان پيگيري مي كنيم كه در دو سال گذشته روند آن نزولي شده و امسال تنها 76 ميليارد تومان تخصيص داده شد كه با آن حتي نمي توان يك پست برق 132 به 33 كيلو ولت بدون در نظر گرفتن هزينه خطوط آن احداث كرد.
دشت بزرگ درخواست كرد: امسال مجمع نمايندگان خوزستان كمك كنند منابع توسعه و پايداري برق خوزستان به ميزان 100 ميليون يورور كه پيشنهاد آن در لايحه بودجه وجود دارد صرفا براي خوزستان در بودجه وزارت نيرو مصوب شود كه بتوانيم كارهاي مدنظر و عقب ماندگي ها را جبران كنيم.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود به عبور موفقيت آميز از تابستان امسال اشاره كرد و افزود: در تابستان سال جاري كه گرم و طاقت فرسا بود هشت هزار و 518 مگاوات پيك را مديريت كرديم كه حال اقدامات انجام شده و برنامه هاي مديريت مصرف بوده است.مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان تاكيد كرد: 9 هزار و 95 مگاوات نياز مصرف بوده و به اين معني است كه 577 مگاوات از طريق روش هاي مديريت مصرف و همراهي مشتركين صرفه جويي شده است.

کد خبر : 94868
تاریخ : سه شنبه ، ٢٢ مهر ١٣٩٩ ٠٨:٣٨
تعداد بازديد : ٦٢
فرستنده خبر : حسن دهقاني