مديرتوزيع برق غرب شهرستان كرج خبر داد

تعمير و بازسازي خطوط داراي مشكل شهرستان كرج

مانور جهادي بازسازي و تعميرات خطوط داراي مشكل غرب شهرستان كرج اجرا شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان البرز علي داداشي مدير توزيع برق غرب شهرستان كرج گفت: مانور جهادي بازسازي و تعميرات خطوط معضل دار و ساماندهي فيدرهاي پليس راه، گلدشت، صالحي و هفت تير به روش خط گرم و سرد با رعايت تمامي پروتكل هاي بهداشتي و نكات ايمني و تكيه بر اصول مديريت بحران و پدافند غير عامل برگزار شد.
وي در ادامه افزود: اين مانور به منظور افزايش رضايتمندي مشتركين، تامين برق مطمئن و پايدار، جلوگيري از بروز خاموشي هاي ناخواسته در سطح توزيع برق غرب شهرستان كرج برگزار شد.
مدير توزيع برق غرب شهرستان كرج عنوان كرد: برگزاري اين مانور حاصل تلاش و زحمات پرسنل عملياتي بهره برداري منطقه است كه طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته اين مانور بر روي 4 فيدر با حضور 3 اكيپ خط گرم 7 اكيپ تعميراتي سرد متشكل از 50 نفر نيروهاي متخصص فني و اجرايي از سطح استان انجام شد.

وي تصريح كرد: برنامه ريزي ها و بازديدها براي عملياتي كردن اين مانور انجام، محدوده مانور بر اساس اولويت بندي و شناسايي عيوب شبكه عملياتي شد.

کد خبر : 94855
تاریخ : یکشنبه ، ٢٠ مهر ١٣٩٩ ١١:٠١
تعداد بازديد : ٧٧
فرستنده خبر : زهرا مهرادفر