معاون هماهنگي توزيع شركت توانير در آيين توديع و معارفه دبير انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي توزيع تاكيد كرد

شركت هاي توزيع هزينه هاي جاري را مديريت و از افزايش قيمت تمام شده طرحها جلوگيري كنند

معاون هماهنگي توزيع توانير در آيين توديع و معارفه دبيران سابق و جديد انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي توزيع از شركتهاي توزيع خواست با اقدامات نوآورانه، هزينه هاي جاري را مديريت و از افزايش هزينه تمام شده طرحها كه افزايش قيمت خدمات برق را به همراه دارد، جلوگيري كنند.

به گزارش پايگاه خبري توانير؛ طي مراسمي با حضور مهندس غلامعلي رخشاني مهر معاون هماهنگي توزيع شركت توانير، مهندس علي سعيدي به عنوان دبير انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي توزيع معرفي و از خدمات ارزشمند مهندس سيد محمد هاشمي دبير سابق اين انجمن تقدير شد.

در اين نشست كه با حضور مديران ارشد معاونت هماهنگي توزيع توانير، اعضاي هيات مديره انجمن و ارتباط تصويري با مديران عامل شركت هاي توزيع برق مشهد، اهواز، آذربايجان غربي و البرز همراه بود، مهندس رخشاني مهر با اشاره به شتاب گرفتن تحولات اقتصادي در دنيا، همسو شدن شركت هاي توزيع با اين تحولات را حايز اهميت دانست و اظهار داشت:«شركت هاي توزيع به عنوان يك بنگاه اقتصادي با مطالبات جامعه سروكار دارند و بايد تلاش كنيم ضمن حفظ قيمت منطقي برق، از افزايش ناگهاني قيمت كه متناسب با ساير كالاهاو خدمات اتفاق مي افتد، جلوگيري شود.»
معاون هماهنگي توزيع توانير دستيابي شركت هاي توزيع به اين هدف را مستلزم 2 راهكار عنوان كرد كه نخست مديريت هزينه ها و دوم كاهش هزينه تمام شده طرحها در شركت هاي توزيع است و لازم است براي تحقق اين هدف كه از سال گذشته آغاز شده، با اقدامات نوآورانه از افزايش هزينه هاي جاري جلوگيري شود.
مهندس رخشاني مهر يكي از اقدامات توانير در اين راستا را اجراي طرح قبض سبز عنوان كرد كه منافع متعددي را به لحاظ كاهش هزينه ها، حفظ محيط زيست، كاهش ترددها و غيره در پي داشته و از ديد بنگاه اقتصادي توزيع، نياز به 4 هزار نفر نيرو در بخش قرائت كنتور را برطرف ساخت و صنعت برق با توجه به مسووليت اجتماعي و تعهدي كه به معيشت همكاران دارد، اين ظرفيت را در جهت كاهش نياز شركت ها به نيروي انساني طي سنوات آتي به كار مي گيرد كه همسو با هدف كاهش هزينه هاي جاري است.
معاون هماهنگي توزيع توانير مشابه اين اقدام در طرح هوشمندسازي مراكز اتفاقات و 121 را امكانپذير و با آزادسازي 2500 نفر ظرفيت نيروي انساني همراه دانست و افزود: اين طرح و طرحهاي مشابه ديگر كه هزينه هاي جاري را هدف گرفته، از سوي شركت هاي توزيع در كوتاه مدت قابل انجام است.
وي كاهش 220 ميليارد توماني قيمت 2 مناقصه را از دستاوردها در بخش كاهش هزينه تمام شده طرحها ذكر و تاكيد كرد: «بايد به تغييرات فن آوري اطلاعات و ارتباطات در بخش توزيع سرعت ببخشيم، و با توجه به تجربه جهاني، اين بخش مي تواند ارزش افزوده قابل توجهي را در شركت هاي توزيع ايجاد كند.»
مهندس رخشاني مهر شكل گيري شركت «پانير» را در جهت ساماندهي اقدامات IT در صنعت توزيع عنوان و ابراز اميدواري كرد با فعال شدن اين شركت، بخش قابل توجهي از هزينه شركت هاي توزيع كاهش يابد و پانير از طريق يكپارچه سازي، نقش موثري در كاهش قيمت تمام شده، ايفا كند.
وي نقش انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي توزيع را تكميل كننده اقدامات معاونت توزيع توانير عنوان و با تاكيد بر لزوم شتاب بخشي به فعاليتها براي ورود انجمن به حوزه رسانه و حوزه مجمع و مالي شركت ها، مطالبه گري رسانه اي دو طرفه في مابين مشتركان و ستاد، همچنين كاركنان بخش توزيع و ستاد توانير و شكل گيري ساختار مدون اختصاصي براي شركت هاي توزيع در اين خصوص را حايز اهميت دانست.
مهندس رخشاني مهر آموزش اعضاي هيات مديره و مديران عامل شركت هاي توزيع در ارتباط با مباحثي چون قانون تجارت، قانون مناقصات، قانون بودجه و غيره را از برنامه هاي انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي توزيع عنوان كرد كه مي تواند به عنوان يك پروژه ارزيابي و تاييد صلاحيت همكاران توزيع و پيش نياز فراخوان شركت ها براي عضويت در هيات مديره مورد استفاده قرار بگيرد و فرصتي براي توسعه آموزشهاي مجازي در شركت هاي توزيع محسوب مي شود.
مهندس رخشاني مهر، بخش مصرف را تكميل كننده حلقه توليد، انتقال و توزيع نيروي برق عنوان كرد كه مستلزم پيش بيني تدابير ويژه در اين بخش است و نقش به سزايي در عدم خاموش دوره پيك تابستان طي سالهاي اخير داشته و لازم است انجمن صنفي كارفرمايي توزيع اين تدابير را در دستور كار قرار دهد و تغييرات قابل توجهي به كمك مجموعه دفاتر تخصصي حوزه توزيع و هيات مديره انجمن به منصه ظهور برسد.

کد خبر : 94854
تاریخ : یکشنبه ، ٢٠ مهر ١٣٩٩ ١٠:٣٢
تعداد بازديد : ٩٠
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور