اجراي مانور جهادي تعميرات فيدر كوهستاني و سخت گذر سوردار شهررويان

مانور جهادي تعميرات فيدر كوهستاني و سخت گذر سوردار شهر رويان به وسعت 30كيلومتر اجرايي شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل اين شركت در اين باره گفت: مانور ياد شده با 32اكيپ اجرايي در 85نقطه كاري و 110 نفر نيروي اجرايي و 39 خودروي عملياتي و پشتيباني و7 خودرو بالابر اجرايي شد.
وي افزود هدف از اجراي اين مانور، تعميرات پيشگيرانه قبل از آغاز فصل سرما، افزايش پايداري و بهبود شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه، ارتقاي رضايتمندي مشتركين، تحقق اقتصاد مقاومتي ، ايمن سازي شبكه براي شهروندان و تسهيل در مديريت بحران است.
دكتر شادمان فرماندار شهرستان نور نيز در مراسم آغاز به كار مانور جهادي تعميرات فيدر كوهستاني و سخت گذر سوردار شهر رويان در جمع مديران و همكاران شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران اظهار داشت : تمامي فرايند آموزش مجازي دانش آموزان و دانشجويان در شرايط كرونايي وابستگي شديد به صنعت برق دارد و ارايه برق پايدار، ارايه آموزش پايدار را به دنبال دارد.
وي افزود : در اجراي مانورهاي جهادي صنعت برق در شرايط كرونايي امري بسيار ارزنده و ضروري بوده كه شرايط ناپايدار احتمالي را برطرف كرده و اعتماد و اطمينان و آرامش مردم را به دنبال دارد.
شادمان افزود: در شهرستان نور اقدامات بسيار خوبي در برق رساني انجام شده است كه اجراي رينگ نسن به كمربن از شاهكارهاي ارزنده برق در اين منطقه است.
فرماندار شهرستان نور ادامه داد: همكاران صنعت برق ظرفيت هاي ارزشمندي هستند كه بايد با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و نكات ايمني، فعاليت هاي سازماني را انجام دهند.

کد خبر : 94544
تاریخ : دو شنبه ، ٢٤ شهریور ١٣٩٩ ١١:٢٩
تعداد بازديد : ٧١
فرستنده خبر : فاطمه محمد علي نيا