مجري طرح برق اميد منصوب شد

با صدور حكمي توسط مهندس محمدحسن متولي زاده مديرعامل توانير ،مجري طرح برق اميد منصوب شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير ، باصدور حكمي توسط مهندس محمدحسن متولي زاده  مديرعامل توانير ،مجري طرح برق اميد منصوب شد.

با صدور حكمي توسط مديرعامل توانير، مهندس غلامعلي رخشاني مهر به عنوان مجري طرح برق اميد منصوب شد.
کد خبر : 94523
تاریخ : شنبه ، ٢٢ شهریور ١٣٩٩ ١٢:٢٨
تعداد بازديد : ١٦٥
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور