در جلسه كميته عالي نظام پيشنهادهاي برق منطقه اي تهران تاكيد شد:

توجه بيشتر به ايده ها و نظرات بدون توجه به جايگاه شغلي كاركنان

مهندس خوش خلق در نخستين نشست كميته عالي نظام پيشنهادهاي شركت برق منطقه اي تهران كه با تركيب اعضاي جديد در محل اطاق جلسات هيأت مديره برگزار شد بر توجه بيشتر به ايده ها و نظرات كاركنان بدون توجه به جايگاه شغلي آنان تاكيد كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران، مهندس خوش خلق مديرعامل اين شركت در نخستين نشست كميته عالي نظام پيشنهادهاي شركت برق منطقه اي تهران كه با تركيب اعضاي جديد در محل اتاق جلسات هيأت مديره برگزار شد ضمن مهم خواندن موضوع بهبود و توسعه فرهنگ مشاركت توسط مسوولان امر از جمله معاونان و دست اندركاران و استفاده از شيوه هاي مختلف به منظور ترغيب بيشتر همكاران به مشاركت در اجراي اين نظام، بر توجه بيشتر به ايده ها و نظرات كاركنان، فارغ از جايگاه شغلي آنان تاكيد كرد و خواستار توسعه زيرساخت هاي موجود براي دسترسي عموم كاركنان به نرم افزار نظام پيشنهادها شد.
بنابراين گزارش، وي با مهم خواندن ايجاد زمينه هاي لازم براي پيشنهادگيري از خبرگان و نخبگان صنعت برق و آسيب شناسي وضعيت موجود و تلاش در جهت رفع آنها، استفاده از مشوق هاي ممكن براي تقويت انگيزه كاركنان براي مشاركت در اين نظام را موثر ارزيابي كرد و خواستاراعمال ضريب ريالي سالانه در ضابطه پاداش دهي به پيشنهادهاي قابل قبول و ساير اركان متأثر از آن از ابتداي سال 1398 شد.
اين گزارش اضافه مي كند: در ابتداي اين جلسه مهندس ناصحي، دبير كميته عالي، ضمن بيان مقدمه اي در خصوص اهميت موضوع مشورت از ديدگاه اسلام و تأكيد آن در تعاليم و آموزه هاي فرهنگي و مديريتي، به تشريح تاريخچه و سير تحول نظام پيشنهادها در شركت برق منطقه اي تهران پرداخت.
وي با ارايه گزارش عملكرد نظام پيشنهادها به تفكيك واحدهاي سازماني اظهار اميدواري كرد  با حمايت و همكاري اعضاي جديد كميته عالي، شاخص هاي عملكردي اين نظام بهبود يابد.

کد خبر : 92239
تاریخ : یکشنبه ، ١٣ بهمن ١٣٩٨ ٠٩:٢٢
تعداد بازديد : ١٣٥
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي