ارزيابي ميان دوره اي كارشناسان سازمان ملل در خصوص، پروژه بين المللي" بهينه سازي انرژي و محيط زيست در ساختمان" از شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ توسط كارشناسان سازمان ملل مورد ارزيابي ميان دوره اي پروژه بين المللي" بهينه سازي انرژي و محيط زيست در ساختمان" قرار گرفت.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ؛ نشست ارزيابي ميان دوره اي پروژه بين المللي" بهينه سازي انرژي و محيط زيست در ساختمان"، با حضور، فيروزه رامشخواه، معاون مهندسي و نظارت،ارزيابان سازمان ملل و جمعي از مديران و كارشناسان شركت، برگزار شد.
بر اساس اين گزارش، پس از پيگيري هاي به عمل آمده، در راستاي سياست ها و برنامه هاي معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري و سازمان بهينه سازي انرژي و محيط زيست، شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ به عنوان پروژه پايلوت در فهرست پروژه هاي ملي و بين المللي  قابل ارائه براي ارزيابي توسط كارشناسان سازمان ملل قرار گرفت.
در ابتدا اين نشست، معاون مهندسي ونظارت، ضمن خوش آمد گويي به كارشناسان تيم ارزيابي، گزارش كلي فعاليت هاي مرتبط را ارائه و توضيحات مختصري را بيان كرد.
در ادامه،نقي اكبر پور، مجري طرح انرژي هاي تجديدپذير و توليد پراكنده، گزارشي از عملكرد شركت را مطابق با آمار وشاخص هاي مورد نظر ارزيابان در خصوص نصب وراه اندازي نيروگاه هاي مقياس كوچك (فتوولتائيك و CHP) و همچنين ميزان تاثيرگذاري عملكرد در بهبود پارامترهاي اندازه گيري مطابق با جداول ذيل ارائه كرد.
با توجه به اينكه  پروژه سازمان بهينه سازي مصرف ومحيط زيست در ساختمان به تمام فعاليت هاي مرتبط با كاهش مصرف انرژي قابل توسعه وتعميم مي باشد، گزارشي در خصوص پروژه iot در شركت در راستاي مانيتورينگ و كنترل سيستم هاي سرمايشي از راه دور و پروژه sco توضيحاتي ارائه شد.
در پايان اين نشست، از مزرعه خورشيدي ساختمان شيخ بهايي و سامانه خورشيد نصب شده در ساختمان شيراز جنوبي بازديد شد.
گفتني است؛ كه همزمان اين نشست، تعدادي از مديران وكارشناسان شركت به همراه برخي شركت هاي دانش بنيان فعال در حوزه فعاليت هاي مرتبط در گارگاه آموزشي" مدل كسب و كار شركت هاي خدمات انرژي و دانش بنيان در زمينه بهينه سازي انرژي ساختمان"حضور يافتند. در اين كارگاه طرح پايلوت جديد پروژه براي ساختمان هاي مسكوني، اداري 0 تجاري با مشاركت شركت هاي دانش بنيان، پويا، تامين كنندگان، ناظران اندازه گيري و صحه گذاري و اهم تجربيات موفق  اجرا شده در كشور هاي ديگر، بيان شد.

کد خبر : 90722
تاریخ : چهار شنبه، ٢٠ شهریور ١٣٩٨ ١٠:٣٠
تعداد بازديد : ٤٩٠
فرستنده خبر : روابط عمومي توزيع نيروي برق تهران بزرگ