نشست بررسي مكانيزم استقرار مديريت دانش در برق منطقه اي اصفهان برگزار شد

به منظور بررسي مكانيزم استقرار مديريت دانش، تبادل اطلاعات و به اشتراك گذاشتن اقدامات انجام شده در راستاي بهبود اشاعه فرهنگ جلسه اي به صورت ويدئو كنفرانس بين چند شركت تابعه وزارت نيرو و با حضور اعضاي كارگروه مديريت دانش در برق منطقه اي اصفهان برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق منطقه اي اصفهان، در اين نشست كه با حضور 6 شركت برق منطقه اي و 7 شركت توزيع  نيروي برق با محوريت شركت توانير انجام شد مواردي چون ترسيم چشم انداز مديريت دانش در سازمان ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اين گزارش حاكيست در اين نشست همچنين در خصوص جمع بندي اهم فعاليتهاي مديريت دانش در بازه زماني 3 تا 6 ماهه و ارائه پيشنهادات به صورت مكتوب به شركت توانير، تحول در فرهنگ سازماني با ايجاد بستر هاي مناسب براي حصول نتايج مطلوب سازماني، ايجاد نظام انگيزش، لزوم برگزاري دوره هاي آموزش مديريت دانش با مديران ارشد سازمان ها، كاركنان و اعضاي كارگروه، تدوين نظام نامه مشترك و ارجاع به سازمانها از سوي شركت توانير و حمايت مدير ارشد سازمان و آشنايي با فرآيندها در جهت بهبود فرآيند هاي كاري تصريح شد.

در پايان اين نشست نيز مقرر شد جلسه هم انديشي با حضور (رئيس و دبيران مديريت دانش) با هماهنگي شركت توانير صورت پذيرد.

کد خبر : 90695
تاریخ : چهار شنبه، ١٣ شهریور ١٣٩٨ ١٧:٠٧
تعداد بازديد : ٥٧٧
فرستنده خبر : monir movahedian attar