ساخت ربات بازرس تونل كابل شبكه هاي انتقال نيرو

مدير امور انتقال نيروي تهران2 از همكاري شركت برق منطقه اي تهران با دو شركت دانش بنيان براي ساخت ربات بازرس تونل با هدف بازرسي شبانه روزي كانال ها، تاسيسات و كابل هاي انتقال نيرو، خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير مدير اين امور از همكاري شركت برق منطقه اي تهران با دو شركت دانش بنيان براي ساخت ربات بازرس تونل با هدف بازرسي شبانه روزي كانال ها، تاسيسات و كابل هاي انتقال نيرو، كاهش خطرات براي نيروي انساني در اثر وقوع حوادث احتمالي، كاهش هزينه ي نگهداري كانال خبر داد.

بنابراين گزارش سيد اسماعيل موسوي مقدم در مورد اين پروژه عنوان داشت: براي پايش خودكار و هوشمند وضعيت كانال خطوط انتقال نيرو و تاسيسات آن دفتر تحقيقات و برنامه ريزي با هماهنگي اين امور ، اقدام به عقد قرارداد با دو شركت دانش بنيان فرند پيمايش و شركت ايده كاوان صنعت پرديس (وابسته به پارك علم و فناوري پرديس) جهت ساخت ربات بازرس تونل نموده است و اين دو شركت پس از اعلان فراخوان از بين چندين دانشگاه و شركت دانش بنيان معتبر انتخاب شدند.

موسوي در باره شكل كار اين ربات گفت: عملكرد اين ربات ها در كانال هاي قورخانه- آزادگان (به طول 12 كيلومتر) و قورخانه- شوش (4 كيلومتر) مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. از اين ربات ها جهت پايش وضعيت تاسيسات كانال ها و كابل ها، بازديد ترموويژن از مفصل ها، شناسايي محل نفوذ آب و شناسايي ورود افراد غير مجاز استفاده مي شود.

وي ادامه داد:  طراحي اين ربات ها به گونه اي است كه به تحليل داده هاي جمع آوري شده پرداخته و در صورت وجود موارد غيرعادي، به مركز كنترل كه در پست واقع است، آلارم و هشدار فرستاده مي شود.

وي با اشاره به موانع و مشكلات اجراي اين پروژه افزود: با توجه به پيشرفته بودن قطعات اين رباتها كه در خارج از كشور و دردست توليد كنندگان معدودي قراردارد و با توجه به مشكلات ارزي موجود، وارد كردن قطعات و گارانتي آنها ممكن است با مشكل مواجه شود؛ اما اجراي چنين پروژه اي مي تواند با كنترل وضعيت تاسيسات كانال و كابل هاي انتقال نيرو، بازديد ترموويژن از مفصل ها، شناسايي محل نفوذ آب و شناسايي ورود افراد غير مجاز، از خاموشي هاي احتمالي جلوگيري و افزايش پايداري شبكه را به دنبال خواهد داشت.

مدير امور انتقال نيروي تهران2 در پايان با اشاره به ارزش 2.5 ميلياردي و پيشرفت 25 درصدي اين پروژه پيش بيني كرد تا خرداد سال 99 به طول انجامد.کد خبر : 90654
تاریخ : یکشنبه ، ١٠ شهریور ١٣٩٨ ١٣:٣٥
تعداد بازديد : ٥٩٧
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي