راه اندازي سامانه هاي مديريت اضطراري و پايش لحظه اي بار برق در غرب مازندران

در راستاي اجراي سياست هاي وزارت نيرو دربرنامه پاسخگويي بار در پيك بار سال 98 ، شركت توزيع برق غرب مازندران درصدد پياده سازي سامانه هاي مديريت اضطراري بار و پايش لحظه اي بار به منظور تسريع و ارائه خدمات مطلوب و تامين برق پايدار به مشتركين برآمد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران در اين باره گفت: در همين راستا خريد و نصب ويدئووال انجام و سامانه پايش لحظه اي بار، از ابتداي پيك سال 98 در مركز كنترل فعال شد و كارشناسان مركز ديسپاچينگ با پايش لحظه اي بار، وضعيت شبكه، رشد بار، كاهش بار غيرعادي شبكه و فيدرها، فاصله مجاز براي رسيدن به مقدار پيك تخصيصي هر امور و ...  را به اطلاع كليه مسئولان مرتبط با امر مديريت مصرف در ستاد و مديران و روساي بهره برداري امورهاي هشتگانه مي رساند.

وي افزود: سامانه مديريت اضطراري بار، با توجه به تجربه پيك سال 97 (سهميه خاموشي روزانه)، پيش بيني رشد بار ساليانه، زيرساخت شبكه انتقال و فوق توزيع و سياست هاي ابلاغي توانير درخصوص اهميت اطلاع رساني خاموشي ها و اعلام برنامه زمانبندي خاموشي ، سامانه مذكور پيگيري و در مركز كنترل ديسپاچينگ نصب شد.کد خبر : 90632
تاریخ : شنبه ، ٠٩ شهریور ١٣٩٨ ١١:٠٦
تعداد بازديد : ٦٠٩
فرستنده خبر : فاطمه محمد علي نيا