رئيس جمهور در مراسم ارائه دستاوردهاي دولت در توسعه زيرساخت هاي روستايي اعلام كرد

برق رساني به عشاير از طريق فناوري هاي نوين در دستور كار دولت

رئيس جمهور يكسان بودن روستانشين و شهرنشين را از ثمرات انقلاب دانست و با بيان اينكه بعد از انقلاب اسلامي، شكاف بين جامعه شهري و روستايي كنار رفت، تصريح كرد: افتخار مي كنم كه توسعه سريع روستاها از دستاوردهاي بزرگ دولت تدبير و اميد است.

به گزارش پايگاه خبري توانير، حجت الاسلام و المسلمين دكتر "حسن روحاني" روز دوشنبه در مراسم ارائه دستاوردهاي دولت در توسعه زيرساخت هاي روستايي گفت: امروز شهر و روستا از نظر قانون و جايگاه اجتماعي يكسان هستند و رفاه بيشتر و دسترسي روستانشينان به خدمات انرژي، سلامت و ارتباطات؛ هدف بزرگ اين دولت است.
رئيس جمهور خدمت به روستاها و تلاش براي توسعه و پيشرفت روستاهاي كشور را اولويت دولت يازدهم و دوازدهم عنوان كرد و گفت: دولت از هيچ تلاشي براي توسعه و پيشرفت روستاها دريغ نمي كند.
روحاني با بيان اينكه بعد از انقلاب اسلامي، تفكر و ديدگاه جامعه نسبت به شهر و روستا تغيير كرد، گفت: قبل از انقلاب در كنار فاصله ها و شكاف هاي جامعه روستايي و شهري بودن نيز يكي از طبقه بندي ها بود. قبل از انقلاب روستايي بودن با خودكم بيني، توأم بود و در مقابل شهرنشيني و مركز نشين بودن يك افتخار محسوب مي شد گويي شهري و روستايي از نظر فكري، علمي و تمدني با هم تفاوت داشتند و شهرنشين ها نسبت به روستايي ها برتري داشتند.
رئيس جمهور با بيان اينكه با پيروزي انقلاب يكي از اصلاحاتي كه در ذهن جامعه بوجود آمد، يكسان بودن روستايي و شهري بود، گفت: يك عامل مهاجرت از روستاها به شهرها همين تفكر غلط در مورد روستايي و شهري بود. افراد تصور مي كردند كه اگر در شهر باشند، جايگاه اجتماعي بالاتري خواهند داشت اما امروز ابداً چنين تفكري در جامعه وجود ندارد. امروز به مدد اقدامات انجام شده در انقلاب اسلامي همه احساس مي كنند كه شهر و روستا، شمال و جنوب و شرق و غرب نه تنها از نظر قانون بلكه از نظر منزلت اجتماعي هم برابر هستند.
دكتر روحاني با بيان اينكه براي توسعه و آباداني روستاها در همه زمينه ها، همه ما وظيفه سنگيني بر دوش داريم، گفت: قبل از انقلاب فاصله بين شهرها و روستاها بسيار زياد بود مراكز آموزشي، بهداشتي، فضاي كسب و كار و امكانات بيشتر و قابل ملاحظه و رفاه بيشتر در شهرها بود و روستاهاي كشور از اين امكانات و مزاياي محروم بودند. روستاها از ابتدايي ترين راه هاي ابتدايي محروم بودند و براي يك روستايي در گذشته برخورداري از امكاناتي همچون، گاز، برق، آب آشاميدني سالم و جاده هاي ارتباطي مناسب يك رويا بود و نبود مراكز بهداشتي و درماني و پزشك شرايط زندگي روستائيان را سخت و دشوار كرده بود.
رئيس جمهور افزود: اما انقلاب اسلامي با توجه بيشتر و رسيدگي به روستاها اين مسير را هموار كرد، ضمن اينكه رشد تكنولوژي هم در اين راه بي تأثير نبوده است.
روحاني با بيان اينكه امروز روستاهاي ما براي توسعه و پيشرفت در مسير درستي قرار گرفته اند، گفت: با اقدامات و تلاش هاي انجام شده و امكانات ايجاد شده در روستاها، روستائيان به جامعه شهري متصل شده و در دسترسي به اطلاعات مشكلي ندارند. چه بسا در بسياري از زمينه ها آگاهي شان بيشتر از شهري هاست.
رئيس جمهور با بيان اينكه كار بزرگي براي خدمت رساني به روستاها بعد از پيروزي انقلاب اسلامي آغاز شد، گفت: جهاد سازندگي در اين راه پيشتاز بود و نيروهاي انقلابي براي توسعه و پيشرفت روستاها خدمت رساني مي كردند و امروز افتخار مي كنم كه يكي از شعارهاي ما در دولت هاي يازدهم و دوازدهم توسعه روستاها بوده است.
روحاني با طرح اين سوال كه خدمت رساني به روستاها چه ضرورتي دارد، گفت: صرف نظر از اينكه همه مردم كشور اعم از روستايي و شهري داراي حقوق يكسان هستند، بايد توجه داشته باشيم كه اگر روستا آباد نشود، شهرها را ويران كرده ايم، زيرا مهاجرت از روستاها و حاشيه نشيني در شهرها، تخريب آن را به دنبال دارد.
رئيس جمهور همچنين تأكيد كرد: اگر امنيت مي خواهيم بايد روستاها را آباد كنيم. يك روستاي آباد امنيت كشور را افزايش خواهد داد.
روحاني در ادامه كمك به افزايش توليد را ديگر ضرورت توجه به روستاها عنوان كرد و گفت: روستاهاي ما مركز توليد هستند و روستائيان توليدگران بزرگ كشورند. محصولات كشاورزي مورد نياز مردم كشور عمدتاً در روستاها توليد مي شود و به همين خاطر براي افزايش توليد بويژه در بخش كشاورزي توجه به توسعه روستاها ضروري است.
رئيس جمهور با بيان اينكه روستاهاي ما امروز به مدد تلاش ها و رسيدگي هاي ضروري، از جاده مناسب، راه آهن خوب، برق، گاز و  آب آشاميدني سالم برخوردار بوده و به شبكه اطلاعات متصل شده اند، گفت: كارهاي بسيار بزرگي در زيرساخت روستاها از طريق ارتباطات، تلفن و اينترنت انجام شده است.
روحاني با بيان اينكه با اقدامات انجام شده در روستاها، امروز شاهد مهاجرت معكوس از شهرها به روستاها هستيم، گفت: تأمين امكانات در روستاها و در كنار آن، مشكلات شهري از جمله ترافيك، آلودگي هوا و آلودگي صوتي و برخي مشكلات ديگر در شهرها،  مهاجرت از شهرها به روستاها را افزايش داده است و برخي روستاها به مقصد گردشگري تبديل شده كه اين يك تحول بزرگ است.
رئيس جمهور با بيان اينكه در شرايط سخت امروز كه با فشار اقتصادي و تحريم دشمنان مواجه هستيم، راهي جز توسعه كشور، رونق توليد و همكاري و انسجام بيشتر نداريم، گفت: دولت براي حل مشكلات از هيچ تلاشي دريغ نمي كند و معتقدم براي توسعه و پيشرفت كشور، بايد از هر ابزاري استفاده كنيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آمار و ارقام خدمات زيربنايي ارايه شده به روستاها در دولت يازدهم و دوازدهم كه در تحول و توسعه روستاها مؤثر بوده است، گفت: از سال 92 تا كنون در هر هفته به 30 روستا آب رساني شده است و اين 5 الي 6 برابر بيشتر از دوره قبل از اين دولت است. همچنين در اين دوره برق رساني به روستاهاي بالاي 10 خانوار به اتمام رسيده است. ضمن اينكه روند برق رساني به روستاها همچنان ادامه دارد.
روحاني اضافه كرد: در دوره دولت تدبير و اميد در هر هفته به 47 روستا گازرساني مي شود و در 6 سال گذشته به اندازه همه تاريخ گازرساني به روستاها گازرساني شده است. همچنين هر هفته 35 كيلومتر راه روستايي، بهسازي مي شود.
رئيس جمهور خاطر نشان كرد: در دوره دولت تدبير و اميد همچنين در هر هفته 109 روستا تحت پوشش تلفن همراه قرار گرفتند و 98 روستا به شبكه ملي اطلاعات متصل مي شوند و هر هفته 15 خانه بهداشت در روستاها ايجاد مي شود و اين آمار و ارقام براي كشورمان افتخارآميز است.
روحاني خاطر تصريح كرد: اقدامات انجام شده به معناي اين نيست كه هر كاري لازم بوده براي روستاها انجام شده و همه نياز روستاها برآورده شده است. بلكه همه اقدامات انجام شده براي اين است كه روستاها سرپا و توانمند باشند.
رئيس جمهور خاطر نشان كرد: در مجموع اقداماتي كه امروز براي روستاها انجام مي شود، با هدف توسعه روستايي است، لذا دولت در اين زمينه معاونت روستايي ايجاد كرد تا روند توسعه روستاها هماهنگ بوده و مردم روستا شرايط بهتري براي زندگي داشته باشند.
روحاني همچنين توجه به استفاده عشاير به نعمت برق و آب آشاميدني را مورد تأكيد قرار داد و با بيان اينكه برق رساني به عشاير از طريق فناوري هاي نوين در دستور كار دولت است، گفت: در اين زمينه وزارت نيرو اقداماتي انجام داده و بايد اينگونه اقدامات با سرعت بيشتر ادامه يابد.

کد خبر : 90554
تاریخ : دو شنبه ، ٠٤ شهریور ١٣٩٨ ١٣:٥١
تعداد بازديد : ٦٢٧
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور