بهره برداري از 11 پروژه عمراني برق رساني شهرستان سمنان در هفته دولت

مدير توزيع برق شهرستان سمنان از افتتاح 11 پروژه عمراني برق رساني در هفته دولت سال جاري با اعتبار 43 ميليارد و682 ميليون ريال خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان، مهدي پاك طينت گفت: پروژه نصب يك دستگاه ترانس به ظرفيت 400 كيلوولت آمپر و احداث 650 متر شبكه فشارضعيف واقع در بلوار امين اين شهرستان با اعتبار يك ميليارد و 750 ميليون ريال به بهره برداري خواهد رسيد.

وي به پروژه احداث 800 متر شبكه فشار متوسط هوايي و تجهيز دو ايستگاه هوايي در منطقه اعتضاديه به مبلغ يك ميليارد و 600 ميليون ريال اشاره كرد و افزود: پروژه نصب هشت دستگاه پست هوايي به قدرت دو هزار و 110 كيلوولت آمپر و احداث يك هزار و 470 متر شبكه توزيع برق به منظور تامين برق مشتركان در سطح شهرستان با هزينه شش ميليارد و 247 ميليون ريال، از جمله پروژه هاي قابل افتتاح در هفته دولت امسال است.

وي با بيان اين كه پروژه بهينه سازي 20 دستگاه پست هوايي به ظرفيت 855 كيلوولت آمپر و اصلاح دو هزار و 700 متر شبكه فشار متوسط با اعتبار پنج ميليارد و 491 ميليون ريال افتتاح خواهد شد اظهارداشت: پروژه برقراري  24 ست تيغه جدا كننده برروي خطوط فشار متوسط هوايي با مبلغ 583 ميليون ريال، از ديگر پروژه هاي قابل بهره برداري مربوط به اين شهرستان است.

پاك طينت با ابراز اين كه پروژه اصلاح 15 هزار متر خط 20 كيلوولت به صورت خط گرم با هزينه يك ميليارد و 120 ميليون ريال، از جمله پروژه هاي قابل افتتاح است تصريح كرد: پروژه توسعه هشت هزار و 280 متر شبكه فشار ضعيف هوايي و زميني به طول سه هزار و 480 متر با اعتبار 9 ميليارد و 88 ميليون ريال، در هفته دولت سال جاري افتتاح مي شود.

وي با عنوان اين كه پروژه بهسازي 730 سرچراغ  و احداث دو هزار و 860 متر شبكه روشنايي معابر در نقاط مختلف شهرستان با هزينه سه ميليارد و 722 ميليون ريال بهره برداري خواهد شد خاطرنشان كرد: پروژه بهسازي دو هزار و 170 انشعاب آمپري به مبلغ 9 ميليارد و 856 ميليون ريال، از زمره پروژه هاي قابل افتتاح به شمار مي رود.

وي با اعلام اين كه پروژه اصلاح  115 انشعاب ديماندي و غيرديماندي با اعتباردو ميليارد و 40 ميليون ريال به بهره برداري مي رسد يادآور شد: پروژه بهينه سازي هفت دستگاه تابلوهاي فشارمتوسط و فشارضعيف پست هاي زميني باهزينه دو ميليارد و 185 ميليون ريال در هفته دولت سال 98 افتتاح خواهد شد. 

کد خبر : 90430
تاریخ : دو شنبه ، ٢١ مرداد ١٣٩٨ ١٢:١٨
تعداد بازديد : ٥٢٢
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي