سي و يكمين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي وزارت نيرو در مشهد

سي و يكمين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي وزارت نيرو در سالن جلسات مجموعه فرهنگي شركت برق منطقه اي خراسان برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق خراسان، در اين جلسه كه انجم شعاع معاون حقوقي، امورمجلس و پشتيباني وزارت نيرو، مهندس رياحي مديرعامل شركت برق منطقه اي خراسان، مهندس اماني مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو، مرتضوي معاون قضايي دادگستري خراسان رضوي و روساي شوراي هماهنگي امور و مديران حقوقي صنعت آب و برق كشور حضور داشتند، انجم شعاع بر توجه وزارت نيرو بر پيشگيري از جرم تاكيد كرد.

وي افزود: در وزارت نيرو جلسات مشترك شوراي حقوقي و مديران حقوقي شركت ها در استانها به صورت مشترك برگزار مي شودكه اين امر ضمن كاهش هزينه ها، باعث هم افزايي خواهد شد.

وي افزود: هماهنگي و تسريع در انجام امور از ديگر اهداف اين اقدام است.

انجم شعاع خاطرنشان ساخت: هماهنگي شركت هاي تابعه وزارت نيرو با دادگستري در استان ها بسيار مهم است و لازم است تا حضور در شواري قضايي در اولويت كاري قرار گيرد.

وي از ديگر اهداف ديگر برگزاري اين جلسات را انتقال تجربيات و ايده ها دانست و گفت: وجود پرونده هاي حقوقي، مسائل پيچيده آن و تجربيان ارزشمند دواير حقوقي شركت هاي تابعه مي تواند در انتقال تجربيات مفيد باشد.

وي افزود: هم افزايي و انتقال تجربيات حدود2 هزاركارمند در دواير حقوقي وزارت نيرو مي تواند در كاهش پرونده هاي حقوقي بسيار موثر باشد.

وي در پايان اظهارداشت: لازم است تا عملكرد واحدهاي حقوقي مورد ارزيابي قرار گيرد كه در اين راستا نرم افزار مربوطه و سامانه جامع حقوقي جهت تبادل اطلاعات طراحي شده است.

در ادامه مرتضوي معاون قضايي دادگستري خراسان رضوي در سخناني اظهارداشت: در وزارت نيرو و شركت هاي تابعه اقدامات خوبي در زمينه پيشگيري از جرم صورت گرفته است كه بايد اين فعاليت ها گسترش يابد.

وي افزود: در دادگستري خراسان رضوي كميته حقوقي در حوزه انرژي تشكيل شده كه در حوزه حقوقي و پيشگيري از جرم به مديران صنعت آب و وبرق كمك كند.

وي خاطرنشان ساخت: اقدمات حقوقي بايدمبتني برپژوهش وتحقيق باشد و در اين خصوص رويكرد تعاملي بين شركت ها و مديران مهم است.

مرتضوي باور مديران را در زمينه مبارزه با فساد بسيار مهم دانست و گفت: ابلاغ بخش نامه به تنهايي كافي نيست بلكه لازم است تا مديران بازديد ميداني داشته باشند.

وي خلاقيت، كار جمعي، سرعت عمل و پاسخگويي سريع را از الزامات دواير حقوقي شركت ها عنوان كرد.

در ادامه سليماني معاون بازرسي سازمان بازرسي خراسان رضوي، استفاده بهتر و بيشتر از توان دواير حقوقي شركت هاي تابعه وزارت نيرو را خواستار شد و گفت: ارتباط دواير حقوقي با دستگاه هاي نظارتي مي تواند در كاهش تخلفات موثر باشد.

در اين جلسه اماني مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو ضمن اشاره به توجه ويژه مقام عالي وزارت نيرو به جلسات شوراي حقوقي وزارت نيرو؛ افزود: شوراي حقوقي وزارت نيرو چهار كميسيون زير مجموعه دارد كه مسائل حقوقي در اين كميسيون ها مطرح مي شود.

وي در ادامه ارتقاء جايگاه دفاتر حقوقي،پاسخگويي و نظارت بر دفاتر حقوقي شركت ها را خواستار شد و اظهار داشت: 50 درصد دعاوي در وزارت نيرو مربوط در حوزه امور مربوط به قراردادها است كه با نظارت بر قراردادها، بسياري از مشكلات مرتفع مي شود.

کد خبر : 90421
تاریخ : یکشنبه ، ٢٠ مرداد ١٣٩٨ ٠٩:٥٦
تعداد بازديد : ٥٧٨
فرستنده خبر : سيدكاظم حائري