همكاري بانك ها در مديريت مصرف براي گذر از پيك بار تابستاني بسيار اثرگذار است

مديرعامل شركت توزيع برق استان سمنان در نشست كميسيون هماهنگي بانك هاي استان حضور يافته و موضوعات مرتبط با مديريت مصرف برق را تبيين و تشريح كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي تزويع سمنان، سيدمحمد موسوي زاده در جمع  مديران بانك هاي استان بيان داشت: در استان سمنان قريب 360 هزار اشتراك برق وجود دارد كه 222 انشعاب مربوط به بانك ها است.

وي به نقش مهم بانك ها در كاهش مصرف برق به ويژه در ساعات اوج مصرف برق اشاره كرد و گفت: استفاده از لامپ هاي كم مصرف و تنظيم ميزان روشنائي، بهره گيري از نور طبيعي روز به جاي روشن كردن لامپ هاي اضافي، تنظيم ترموستات كولرهاي گازي با دماي آسايش بين 24 تا 26 درجه سانتي گراد و استفاده از دور كُند كولرهاي آبي و خاموش كردن لوازم برقي غيرضرور، به عنوان مهم ترين مشاركت بانك ها در مصرف بهينه برق به شمار مي روند.

موسوي زاده اظهار داشت: بهره گيري از مولّد برق اضطراري توسط ادارات و بانك ها در ساعات اوج مصرف روز به ويژه از ساعت 11 صبح تا پايان وقت اداري يك ضرورت محسوب شده و در كاسته شدن پيك بار روز تاثيرگذار است.

وي با ابراز اين كه صيانت از منابع انرژي با به كارگيري حداكثر بهره برداري از منابع، جايگزيني منابع انرژي و به حداقل رساندن تلفات و ضايعات برق به عنوان ضرورت هاي بُعد عرضه هستند افزود: در بُعد تقاضا؛ استفاده از تجهيزات با راندمان بالا، كنترل و مديريت سمت تقاضا و افزايش بهره وري، كنترل رشد مصرف و مديريت بهينه مصرف انرژي و بهره مندي از انرزي هاي تجديدپذير مطرح است.

وي تصويب نامه هيئت وزيران درخصوص صرفه جوئي مصرف انرژي در ساختمان ها را مورد تأكيد قرار داده و يادآور شد: نصب برچسب انرژي ساختمان هاي اداري يك الزام است و با توجه به اين كه تمركز بانك ها بر روي ساختمان هاست و براي توسعه شاخص بهره وري انرژي، بانك ها مي توانند موثرترين اقدامات را به اجرا درآورند.

کد خبر : 90418
تاریخ : شنبه ، ١٩ مرداد ١٣٩٨ ١٩:٠٣
تعداد بازديد : ٥٢٩
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي