مدير توزيع برق شهرستان دهگلان خبر داد

كليه انشعاب هاي غير مستقيم ديماندي برق شهرستان دهگلان هوشمند شد

مدير توزيع برق شهرستان دهگلان از نصب 1040 دستگاه كنتور ديماندي هوشمند در شهرستان دهگلان خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان كيومرث آقامحمدي در تصريح اين خبر گفت: با توجه به اهميت موضوع در برخورد با استفاده كنندگان غيرمجاز از برق و اجراي طرح فهام اين مديريت از سال 97 شروع به اجراي طرح تعويض كنتورهاي غيرمستقيم ديماندي با كنتورهاي هوشمند كرد كه خوشبختانه در حال حاضر كل كنتورهاي غيرمستقيم ديماندي به كنتور هوشمند تبديل شد.

آقامحمدي با اشاره به هزينه بالغ بر 2.5 ميليارد تومان براي اجراي اين طرح افزود: در راستاي اجراي اين طرح كه از سال 97 شروع و در مرداد ماه سالجاري خاتمه يافت اكيپ لوازم اندازه گيري شهرستان دهگلان با تعويض تعداد 1040  دستگاه كنتور ديماندي به كنتور هوشمند گام موثري در اجرايي شدن و رسيدن به اهداف شركت برداشت كه در راستاي اجراي اين طرح بالغ بر 2.5 ميليارد تومان هزينه شده است.

وي اذعان داشت: با استفاده از اين روش كنترل و نظارت بر مصرف چاه هاي كشاورزي بيشتر شده است و فاز دوم هوشمندسازي كنتورهاي غير ديماندي سه فاز در اين شهرستان شروع و در حال حاضر حدود 50 مورد از كنتورهاي غيرديماندي نيز در اين شهرستان اجرا شده است.

مدير توزيع برق شهرستان دهگلان در پايان بيان كرد: تعداد 1090 كنتور هوشمند شهرستان توسط گروه لوازم اندازه گيري شهرستان تعويض شده است و اين شهرستان در سطح استان اولين شهرستان در اجراي كامل هوشمند سازي كليه كنتورهاي ديماندي است.

کد خبر : 90407
تاریخ : شنبه ، ١٩ مرداد ١٣٩٨ ١٣:٠٣
تعداد بازديد : ٥٨٠
فرستنده خبر : hana naghshbandi