هزينه كرد 8 ميليارد تومان براي اصلاح و توسعه شبكه هاي برق روستايي استان همدان

معاون مهندسي و تحقيقات شركت توزيع نيروي برق استان همدان با بيان اينكه شركت توزيع نيروي برق استان همدان 4 ميليارد تومان از اعتبارات داخلي خود را در طرح كاهش تلفات تزريق كرد، گفت: در مجموع 7.8 ميليارد تومان در اين بخش هزينه شده است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان همدان، وحيد سعيدي با بيان اينكه اجراي طرح كاهش تلفات برق يكي از موضوعات مورد توجه در واحدهاي اجرايي است، اظهار كرد: از اين طريق به دنبال كاهش ميزان انرژي تلف شده خارج از حد استاندارد هستيم.

وي بيان كرد: اين اقدام به نفع صنعت برق است كه به دنبال استفاده از سرمايه هاي برگشتي در راستاي اصلاح شبكه و خدمت به مردم هستيم.

معاون مهندسي و تحقيقات شركت توزيع نيروي برق استان همدان با اشاره به اينكه يكي از موضوعات مورد توجه طي سال هاي گذشته اصلاح بافت فرسوده شهرستان ملاير است، گفت: توسط مشاور مطالعه اي در منطقه اي از ملاير صورت گرفته كه ميزان تلفات بالايي در اين شهر داشته است.

وي خاطرنشان كرد: با پيگيري هاي صورت گرفته سال گذشته 3.8 ميليارد تومان تسهيلات از وجوه اداره شده توانير در اين راستا دريافت شد.

سعيدي با بيان اينكه شركت توزيع نيروي برق استان همدان 4 ميليارد تومان از اعتبارات داخلي خود را در طرح كاهش تلفات تزريق كرد كه در مجموع 7.8  ميليارد تومان توانستيم در اين بخش هزينه كنيم، گفت: تعويض 50 كيلومتر شبكه هاي فرسوده، اصلاح 700 دستگاه كنتور معيوب با بيش از 50 درصد خطا، تعويض پايه هاي فرسوده در منطقه و... در اين راستا انجام شده است.

وي از اتمام 90 درصد پروژه تا پايان شهريورماه امسال خبر داد و افزود: اميدواريم امسال دو طرح كاهش تلفات كه توسط مشاور در حال انجام است را با تأمين اعتبار و در راستاي اصلاح شبكه اجرايي كنيم.

معاون مهندسي و تحقيقات شركت توزيع نيروي برق استان همدان با اشاره به برداشت اطلاعات مكاني تجهيزات برق (GIS)  گفت: سال هاي قبل اطلاعات خطوط 20 كيلوولت و نيز پست هاي توزيع عمومي و اختصاصي را برداشته كرده ايم.

وي تصريح كرد: اطلاعات و موقعيت مكاني در سيستم وجود دارد كه از آن مي توان در موارد متعددي نظير محاسبه تلفات، ارتباطات با مشتركين و قرائت مشتركان استفاده كرد.

سعيدي با اشاره به آغاز برداشت اطلاعات شبكه فشار ضعيف از دو سال قبل و تخصيص اعتباراتي به اين موضوع خاطرنشان كرد: به دنبال اين هستيم كه تمام اطلاعات فشار ضعيف شهرهاي استان و همچنين اقماري هاي آن را تا پايان سال برداشت كنيم.

وي بيان كرد: اگر اطلاعات به دست آيد مي توان در حوزه مكانيزه و تمام موارد حوزه مهندسي بهره برد و موفيقت هايي را به دست آورد.

معاون مهندسي و تحقيقات شركت توزيع نيروي برق همدان با بيان اينكه در قبض برق مشتركان عنواني به نام عوارض وجود دارد كه آن را در مناطق شهري دريا فت مي كنيم اما از مشتركان كشاورزي و روستايي اخذ نمي شود، گفت: عوارض اخذ شده از مشتركان شهري براي اصلاح شبكه هاي روستايي هزينه مي شود.

وي با بيان اينكه اين هزينه براي برق دار شدن روستاهاي بي برق، مشتركان جديد و اصلاح شبكه هاي روستايي استفاده مي شود، خاطرنشان كرد: از سال 92 تا 96، 20 ميليارد تومان و در سال گذشته نيز مبلغ 8 ميليارد تومان از اعتبارات عوارض توسط شركت توزيع برق استان جذب شد.

سعيدي افزود: در مجموع از سال 92 تا پايان سال 97 شاهد جذب 28 ميليارد تومان در بخش عوارض بوده ايم كه اين اعتبارات در بخشي از روستاهاي استان هزينه شده است.

وي با بيان اينكه هنوز اعتبارات امسال اعلام نشده اما با تخصيص آن در راستاي اصلاح شبكه، تبديل شبكه ها، اصلاح پست ها و برق دار شدن مشتركان هزينه مي شود، گفت: سال گذشته روستاي چشمه بيد اسدآباد از اين اعتبارات برق دار شد.

معاون مهندسي و تحقيقات شركت توزيع نيروي برق همدان عنوان كرد: سال هاي گذشته نيز از اعتبارات عوارض بند «د» روستاهايي در رزن و اسدآباد برق دار شده اند.

کد خبر : 90406
تاریخ : شنبه ، ١٩ مرداد ١٣٩٨ ١٢:٢٨
تعداد بازديد : ٥٨١
فرستنده خبر : مريم صابري يگانه