معاملات برق دربورس انرژي آغازشد

درپي فعال شدن فازنخست بازاربورس انرژي برق دركشور، امكان عرضه ومعامله برق وخريد مستقيم انرژي توسط مصرف كنندگان بزرگ(بالاي 5مگاوات) ازطريق بورس انرژي ايران فراهم شد.


به گزارش پايگاه خبري توانير، سخنگوي صنعت برق كشوردرگفت وگوبا برنامه روي خط خبرشبكه 6سيما با اعلام راه اندازي فازنخست معاملات برق دربورس انرژي كشور، بورس انرژي را فضايي براي انجام معاملات بين عرضه كنندگان وخريداران برق وساير حاملهاي انرژي عنوان كرد كه شاخصه مهم آن كشف قيمت انرژي دريك فضاي رقابتي واطمينان بخش است.
دكترمصطفي رجبي مشهدي با اشاره به راه اندازي بازارعمده فروشي برق ازسال83 درصنعت برق، به تبيين تفاوتهاي بازار بورس انرژي وبازار عمده فروشي برق پرداخت وعرضه شفاف ورقابتي وپرداخت نقدي دربورس انرژي را ازجمله مزاياي اين بازار ذكركرد.
وي راه اندازي بازار معاملات برق دربورس انرژي را درراستاي سياستهاي اصل44 قانون اساسي عنوان كرد وبا اشاره به كاهش نقش دولت دراين بازاروكشف قيمت برق درفضاي رقابتي،از اداره 60درصد نيروگاههاي كشور توسط بخش خصوصي خبردادوافزود: مصرف كننده دربورس انرژي مي تواند برق خود رادرفضاي رقابتي و با قيمت پايين تر خريداري كند وفروشنده نيز درجهت كاهش قيمت تمام شده دربازار رقابتي تلاش ميكند ودرصورتيكه توليد كننده اي به رغم وظيفه موفق به توليد نشد ،برق مورد نيازتوسط دولت ازطريق ساير توليدكنندگان تامين مي شود.
دكتر رجبي مشهدي با اشاره به امكان پيش خريد روزانه،ماهانه يا سالانه برق ازسوي مصرف كنندگان دراين بازارگفت:معاملات برق دربورس انرژي امروزدرپي ابلاغ به مالكان شبكه (شبكه برق قدرت وشبكه هاي توزيع نيرو) براي مصرف كنندگان بالاي 5مگاوات آغازشدودرمراحل بعدي امكان انجام معاملات بورس انرژي براي ساير مصرف كنندگان فراهم مي شود.
وي ظرفيت آماده نيروگاهها براي فعاليت در بورس انرژي رادرحال حاضر12هزارمگاوات عنوان كرد ودرخصوص فرايند ورود به اين بازارگفت:متقاضيان با مراجعه به شركت مديريت شبكه برق ايران پس از انجام بررسيهاي فني وتكميل فرمهاي مربوطه،كدخاص براي معاملات دربورس انرژي رادريافت وبا مراجعه به بورس انرژي نسبت به اخذ كد معاملاتي ازطريق شركتهاي كارگزارداراي مجوز اقدام مي كنند.
سخنگوي صنعت برق اجراي فاز بعدي معاملات برق دربورس انرژي براي ساير مصرف كنندگان را منوط به فراهم شدن دستورالعمل يارانه متقاطع عنوان كرد كه دراين صورت امكان كشف قيمت برق به طور رقابتي براي تمامي تعرفه ها فراهم ميشود.کد خبر : 90381
تاریخ : سه شنبه ، ١٥ مرداد ١٣٩٨ ١٤:٤٥
تعداد بازديد : ٦١٩
فرستنده خبر : قدرت اله عليزاده