مطابق نقشه امروز پهنه بندي مصرف برق كشور

مشهد وغرب استان مازندران درمحدوده زردمصرف قراردارد

نتايج پهنه بندي مصرف برق كشور طي روزجاري (چهارشنبه 9مرداد) ازقرارگرفتن كلانشهرمشهد وغرب استان مازندران درمحدوده زرد حكايت دارد ومصرف برق دراغلب نقاط كشوردروضعيت سبز است.


به گزارش پايگاه خبري توانير،دكترشقايق يوسفي كارشناس ارشد شركت توانيرباقدرداني ازمشتركان برق كشوركه با رعايت الگوي بهينه مصرف ،صنعت برق كشور رادراستمرار تامين برق مطمئن وپايدار ياري مي رسانند افزود: نتايج پهنه بندي مصرف برق كشورنمايانگر تداوم وضعيت سبز مصرف دركشور طي روز جاري است وبه جز كلانشهر مشهد وغرب استان مازندران كه دروضعيت زرد قراردارد، دراقصي نقاط كشوروضعيت مصرف عادي ودرمحدوده مجازگزارش شده است.

دكتر يوسفي به شهروندان اين دومنطقه توصيه كرد الگوي كاهش 5درصدي مصرف برق را كه براي وضعيت زرد پيش بيني شده ،به مرحله اجرابگذارند.

وي استفاده ازدور كند كولرهاي آبي، تنظيم برودت كولرهاي گازي روي 24درجه، استفاده از نورطبيعي درساختمانها وانتقال زمان استفاده ازوسايل برقي پرمصرف مانند اطو ،ماشين ظرفشويي ،لباسشويي وجاروبرقي به زمان غيرپيك به ويژه درساعات پيك روز(12تا16) را ازجمله راهكارهاي ساده كاهش 10درصدي مصرف برق عنوان كرد.

 

 


کد خبر : 90337
تاریخ : چهار شنبه، ٠٩ مرداد ١٣٩٨ ١٤:٣٨
تعداد بازديد : ٢٩٢
فرستنده خبر : قدرت اله عليزاده