مديرعامل توزيع برق جنوب كرمان تصريح كرد

بايد به شيوه مصرف مشتركان كشاورزي كنترل بيشتري داشته باشيم

مهدوي نيا گفت:با توجه به اينكه بيش از 43 درصد مصرف برق اين شركت را مشتركان كشاورزي دارند، بايستي بر شيوه مصرف مشتركان مذكور كنترل بيشتري داشته باشيم و در خصوص عقد تفاهم نامه هاي همكاري مربوط به اين مشتركين نيز اقدامات لازم انجام پذيرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، اين نشست با حضور مديرعامل، معاونان، مجريان كاهش پيك بار و همچنين مديران برق شهرستان هاي تحت پوشش حوزه عملياتي شركت به صورت ويدئو كنفرانس برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه هر يك از مجريان پيك بار به ارائه گزارشي از برنامه هاي اجرايي حوزه خود پرداخته و سپس مديريت هاي برق شهرستان هاي تحت حوزه ي عملياتي شركت نيز اقدامات خود را در زمينه كنترل و پايش مصرف مشتركان اداري، عقد تفاهم نامه هاي كشاورزي، جلب همكاري مشتركان صنعتي و صاحبان مولدهاي برق ارائه كردند.

مديران برق شهرستان ها همچنين در خصوص تماس و مراجعه حضوري براي مشتركان پر مصرف خانگي و تجاري و ارائه راهكارهاي لازم جهت كاهش مصرف مشتركان مذكور و آگاهي بخشي در زمينه حذف قبوض كاغذي برق كه از ابتداي تير ماه در شركت اجرائي مي شود؛ به ارائه گزارش اقدامات خود پرداختند.

مهدوي نيا در اين نشست ضمن تاكيد بر اجراي كامل برنامه هاي گذر از پيك بار، بيان كرد: با توجه به اينكه بيش از 43 درصد مصرف برق اين شركت را مشتركان كشاورزي دارند، بايستي بر شيوه مصرف مشتركان مذكور كنترل بيشتري داشته باشيم و در خصوص عقد تفاهم نامه هاي همكاري مربوط به اين مشتركين نيز اقدامات لازم انجام پذيرد.

وي افزود: با توجه به نصب كنتور فهام براي بيش از 3500 اشتراك كشاورزي و 684 مشترك اداري بايد مصرف اين مشتركان به صورت روزانه پايش و بازخورد آن را به مشتركان مذكور براي مديريت مصرف برق خود اطلاع دهيم.

وي در پايان با توجه به گرماي اعلام شده در روزهاي 26 و 27 خردادماه، به همكاري مشتركان كشاورزي مبني بر مديريت مصرف و كاهش پيك بار تاكيد كرد.

همچنين مقرر شد پيك روزانه امورها با پيك تعهدي ايشان مقايسه و نمودار آن ارائه شود.

لازم به ذكر است اين شركت چهار نيروي مجرب را به كار گرفته تا به صورت ويژه مصارف مربوط به ادارات و مشتركان كشاورزي كه داراي كنتور فهام هستند را به صورت روزانه كنترل و طي تماس هاي تلفني با صاحبان اشتراك هاي مذكور نسبت به جلب همكاري اين مشتركان جهت قطع بار نيمروزي در ساعات پيك با توجه به تفاهم نامه هاي منعقد شده اقدام كنند.

همچنين افراد مذكور به صورت مداوم و برنامه ريزي شده با 25 هزار مشترك خانگي و تجاري پرمصرف اين شركت به منظور آگاهي بخشي و جلب همكاري اين مشتركان در زمينه مديريت مصرف تماس و اطلاعات لازم را در اختيارشان مي گذارند.

کد خبر : 89751
تاریخ : یکشنبه ، ٢٦ خرداد ١٣٩٨ ٠٧:٠٣
تعداد بازديد : ٥٦
فرستنده خبر : مهرداد محسني تكللو